• Nombre de visites :
  • 1363
  • 8/11/2011
  • Date :

Evliliğin Hedefi -1

evliliğin hedefi

Evlilik, gencin hayatında istiklalin başlangıcı ve hedefli bir hayat sayılır. Bu motivasyon, genci çabaya ve ciddiyete sevk eder.

Diploma almak için tahsil yapsın, iş ve gelir kazansın, ev kurup onu döşemek için hazırlık yapsın, nihayet düğün yapsın. Bir iş bulup gelir kazanmak için ustalık öğrensin ve evlensin.

Lakin bizatihi evlilik de hedefsiz olmayacaktır. Evlilik, özel bir öneme ve değere sahiptir ve insan için kader tayin edici olacaktır. Evliliğin hedefini tanımak, dikkatli ve hesaplı bir şekilde bu işe girmek gerekmektedir.

Evliliğin her biri insanı motive edip harekete geçiren sayısız yararları vardır.

Örneğin, cinsel dürtülerin ve şehvetin tatmini; hayata çeki düzen vermek, bağımsızlık kazanmak, çocuk sahibi olmakla neslin devamını sağlamak, ayrıca sırların paylaşılabileceği, munis, yardımcı ve şefkatli bir dosta ve hayat arkadaşına kavuşmak. Bunlardan her biri evliliğin sebepleri olabilir; lakin bunun başka sonuçlarından da gafil olmamak gerekmektedir.

Ancak şehvet dürtüsünün tatmini en büyük rolü oynamakta ve diğer faydaların önüne geçmektedir. İslam da bütün bu sonuçları ve faydaları teyit etmektedir.

Hatta şehvet dürtüsünün tatmin edilmesini bile. İslam fıtrat dinidir ve onun hükümleri ve kuralları, insana özgü yaratılışı temel almaktadır. İnsanın kendine özgü yaratılışı, öyle bir şekildedir ki, doğal olarak evliliğe ve cinsel dürtülerin tatminine ihtiyaç duymaktadır.

İslam bu doğal ihtiyacı yasaklamak bir yana onun meşru bir yolla tatmin edilmesini tekit etmektedir. Hata bunu bir ibadet olarak saymaktadır. Fakat İslam insanı, seçilmiş ve yüce vir varlık olarak tanımaktai onu sadece hayvani isteklerini tatmin için yaratılmış bir varlık olarak görmemektedir.

Tersine, onu daha yüce bir hedef için yani nefsini tezkiye edip güzelleştirmek, yetiştirip tekamül ettirmek ve Allah’a yakınlaşma yüce hedefine yöneltmek için yaratılmış bir varlık olarak görmektedir.

Ondan dünyaya bağlanmamasını, bütün hareketlerinde, davranışlarında, düşüncesindei hatta yiyip içmrsinde ve evlenmesinde dahi bu yüce hedefi izlemekten gafil olmamasını istemektedir.  Dünyayı ahiretin tarlası olarak görmesini, her davranışında ahiret hayatı için bir azık hazırlamasını istemektedir.

Dindar ve imanlı bir insanın evlilikteki maksadı, hayvani arzu ve hedeflerden daha yüce olacaktır. Takvadan ve Allah’a yakınlaşmadan yardım alan kutsal bir iş şeklinde olacaktır.

Mümin insan, yüce Peygamber’in (saa) sünnetine göre hareket etmek kastıyla evlenir, meşru bir yolla cinsel dürtülerini tatmin etmiş olur;   kendini günahtan ve sapkınlıktan korumuş olur.

 Hayırlı ve salih çocuklar yetiştirerek, yeryüzünü tevhit kelimesini söyleyen seçkin insanlarla güçlendirir, kendisinden geriye salihler bırakır.


Evliliğin Faydaları -1

Evliliğin Faydaları -2

Evliliğin Faydaları -3

Evlilik Büyük Bir İbadettir

Evlilik Sertifikanız Hazır mı?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)