• Nombre de visites :
  • 623
  • 7/11/2011
  • Date :

İslam Dünyasında Ekonomik Sorunlar -2

islam dünyasında ekonomik sorunlar

Günümüz dünyasında geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelere yapılan ekonomik yardımlar, çağdaş sömürgeciliğin ekonomik yönden dizginleme politikasının bir parçasıdır. İşin gerçeğinde emperyalist ülkelerin zayıf ülkelere verdiği borçların “yardım”‌ diye adlandırılması bir yanıltmacadan ibarettir.

Çünkü bu borçlar zayıf ülkeleri emperyalizmin istediği çizgiyi takip etmeye zorlayan birer zincirden başka bir şey değildir. Üstelik bu borçlara yardım denmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

Çünkü emperyalizm bu borçların faizlerini bile alarak ihtiyacından fazla parayı bu yolla nemalandırmaktadır. Üstelik bu borçlar zayıf ülkelerin gelişmelerini engelleyici bir unsurdur. Çünkü bu borçlar çoğunlukla şartlı olarak verilmektedir.

Geri kalmış ülkeler aldıkları borçları çoğunlukla zamanında ödeyemiyorlar. Bu sefer borçların vadelerini uzatmaları gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmeleri için de emperyalist ülkelerin istekleri doğrultusunda yeni birtakım tavizler vermeleri gerekiyor.

Dolayısıyla siyasi düzenleri bu borçlar yüzünden, tamamen emperyalizmin emrine verilmiş oluyor. İş bu kadarla da kalmıyor; ekonomik gelişmeleri emperyalizmin vizesine bağlanıyor. Emperyalizm alacaklarını isteme tehdidi ile zayıf ülkelerin ağır sanayi ve savaş sanayii kurmalarını engelleyebiliyor. Hatta zayıf ülkelerin eğitim programlarını kendi uzmanlarına hazırlatabiliyor. Çünkü zayıf ülkelerin borçları her zaman kafalarının üzerinde bir balyoz gibi durmaktadır.

Burada şuna da işaret edelim ki, zayıf ülkeler sadece borçlarını erteletmekle kalmıyorlar. Çoğu zaman biriken faizleri ödeyemedikleri için bu faizleri ödeyebilmek amacıyla yeni borçlar temin etmeye çalışıyorlar. Yani bu “dış yardım”‌ denilen tuzak hep emperyalizmin lehine, zayıf ülkelerin aleyhine çalışmaktadır.

Dış borçlarla ülkelerin gelecekleri de ipotek altına alınmış oluyor. Çünkü bu borçların tamamının ödenmesi, oldukça uzun vadeli ve ciddi bir ekonomik hamle ile ancak mümkün olabilir ki bu, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını tam anlamıyla elde edememiş ülkelerdeki yönetimlerin gerçekleştirebileceği bir şey değildir.

Dolayısıyla bu borçlar sayesinde emperyalizmin çıkar çemberine alınmış ülkelerde hızlı siyasi değişmelerin önlenmesi de mümkün olabilmektedir.

İslam ülkelerinin belini büken dış borç konusundan söz ederken IMF’yi zikretmeden geçmek olmaz. IMF, çağdaş emperyalizmin İslam ülkelerine yönelik olarak uyguladığı “fakirleştirme politikasını sistemli bir şekilde yürütmede kullanılan uluslararası teşkilatlardan biridir. Çağdaş emperyalizmin söz konusu politikada kullandığı daha başka uluslararası teşkilatlar da bulunmaktadır.


İslamın Ekonomik Kalkınma İle İlgili Öğretileri-1

İslamın Ekonomik Kalkınma İle İlgili Öğretileri-2

İslamın Ekonomik Kalkınma İle İlgili Öğretileri-3

İslamın Ekonomik Kalkınma İle İlgili Öğretileri-4

İslamın Ekonomik Kalkınma İle İlgili Öğretileri-5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)