• Nombre de visites :
  • 1157
  • 5/11/2011
  • Date :

İslam İnkılabına Yönelik kuşkuların Giderilmesi -1

islam inkılabına yönelik kuşkuların giderilmesi

Batı asırlar boyunca İslamı geri kalmış bir din olarak tanıtmaya çalışmış ve İslam toplumlarında liberalizme ulaşmanın, uygarlık, hürriyet ve insan haklarını yakalamanın tek yolunun liberalizm olduğu düşüncesini İslam toplumlarına ilga etmek, İslam’ın beşeri toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir olamadığı ilga etmek istemiştir. Fakat acaba gerçek böyle midir?

İslam alemi asırlar boyunca batı tarafından askeri sulta veya ekonomik sulta aracılığı ile sömürülmüştür. Batılılar İslam aleminin zenginliklerini talan etmeye paralel olarak İslam dininden de kendi programlarına uygun bir tasvir yaratmaya çalıştılar. İslam’ın, 1400 yıl önceye ait bir düşünce olduğunu ve beşeri toplumların bugünkü ihtiyaçlarını karşılayacak güçte olmadığı düşüncesini yaygınlaştırmaya çalıştılar. İslam dininden karanlık bir simanın tebliğ edilmesi, batılı devlet adamları ve teorisyenlerinin İslam’a karşı bir tanımlarının olmamasından kaynaklanmıyordu.. Bilakis tam manada bilinçli ve hesaplı bir hareketti ve Müslüman halkların dini kimliklerini yok etmek ve onların kendilerine güvenlerini ortadan kaldırmaya yönelik  hazırlanmış bir komploydu. Marksizm Teorisyenleri ve ardından doğu bloku siyasetçileri de başka bir açıdan kapitalizmle ses sese verdiler ve  genelde dini, özelde ise İslam dinini beşeri toplumların afyonu olarak tanıttılar. Onlara göre insanlığın kurtuluş yolu sadece  Komünizmden geçmekteydi. Fakat İran’da İslam İnkılabının zaferi bu iki düşünce akımının her ikisini de çürüttü ve gerçek İslamı tüm dünyaya tanıttı.

İslam İnkılabının zaferi, Kapitalizm batı ve komünizm doğu tarafından inkar edilen şu gerçeği ispatladı ki yüce İslam dini düşmanların iddia ettikleri gibi beşeri toplumların afyonu olmadığı gibi hatta sömürü ve sultacılığa karşı çok güçlü bir hareket kaynağı ve  toplumların dinamiğidir.

Doğruluk, barışseverlik, muhabbet, samimiyet, bir arada sevgiyle yaşamak İslam dininin  insanlara önemli tavsiyelerinden ve yaşam programlarındandır. Bunun için de Müslüman İran halkı kendi mücadelesinin en son anına kadar silaha sarılmadığı gibi hatta şah rejimi silahlı güçlerinin ellerindeki silahların başına çiçekler bile taktılar ve İslam’ın insan severlik ve barış istemini tüm dünyaya sergilediler.

İran İslam Cumhuriyeti düzeni ilk kurulduğu andan itibaren batının asılsız itham ve suçlamalarına muhatap oldu. Amerikanın liderliğindeki batı İslam İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti düzeninin başka halklara özellikle Müslümanlara örnek teşkil edeceği korkusundan sürekli İslam Cumhuriyetinin asıl simasını halklara karanlık göstermeye çalışmıştır. Son çeyrek asır içinde Batılı resmi makamlar, haber çevreleri İran’ı sürekli olarak insan haklarını çiğnemek ve kadınlara değer vermemekle suçlamışlardır. Bu gerçek dışı propagandalarına paralel olarak aynı zamanda İran İslam Cumhuriyetini bölge ülkeleri için ciddi bir tehdit olarak göstermeye çalışmışlardır.

Fakat artık şu gerçek kesinlik kazanmış durumda ki insan hakları son yıllarda güç sahiplerinin elinde siyasi bir silaha dönüşmüştür ve batı ondan suistifade ederek  dünyada Amerika ve müttefiklerinin zorbaca siyasetleri karşı teslim olmayıp kendi bağımsızlıklarını koruyan ülkelerin konumlarını sarsmak istemekteler.


Dünyanın Kurtuluş Hareketlerinin İslam İnkılabını Örnek Edinmeleri -1

Dünyanın Kurtuluş Hareketlerinin İslam İnkılabını Örnek Edinmeleri -2

İran İslam İnkılabı

İSLAM İNKILABI SONRASI MAHRUM BÖLGELERİN EKONOMİK KALKINMASI-1

İSLAM İNKILABI SONRASI MAHRUM BÖLGELERİN EKONOMİK KALKINMASI-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)