• Nombre de visites :
  • 1410
  • 4/11/2011
  • Date :

Evliliğin Faydaları -3

evliliğin faydaları

5-Doğum ve Neslin Çoğalması

Evliliğin en önemli semerelerinden biri de çocukların doğması ve insan neslinin devam ettirilmesidir. Doğumu ve neslin çoğalmasını önemsiz ve ehemmiyetsiz görmemek gerekmektedir. Zira dünyanın yaratılış hedefi, insanın var olması, yetişmesi ve tekâmülüdür. Muvahhid ve salih insanlar yetiştirilmesi, dünyayı yaratan Allah’ın isteğidir. İslam açısından salih evladın varlığı, ana-baba için onlara dünya ve ahiret mutluluğunda etkili olacak bir salih amel sayılmaktadır. Çocukların varlığı, anne babayı mutlu edip oyalar ve onlara hedef kazandırır, hayatlarına mutluluk ve canlılık kazandırır. Çocukların varlığı, evliliğin meyvelerinden biridir. Bu açıdan neslin çoğalması, hadislerde evliliğin hedeflerinden biri olarak zikredikmiştir.

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Evleniniz, çocuk sahibi olunuz, sayılarınız artsın; zira ben kıyamette diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. Hatta düşük doğmuş çocukla bile.”‌ [7]

Yüce Peygamberimiz (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Müminin kendisi için eş bulmasının önünde ne engel vardır, belki Allah ona, “La ilahe illallah”‌ demesiyle yeryüzüne değer katacak bir evlat verecektir.”‌ [8]

6-İtaatte Yardımlaşma ve Sevaba Ulaşma

Evlilik, İslam açısından kutsal ve değerli bir iştir. Allah rızası için yapılması durumunda ibadet sayılmaktadır ve uhrevî mükafatı vardır. Ayrıca mümin bir insan, mümin bir eşle uyumlu olması durumunda işlerini yaparken, eşinin teşviklerinden, cesaretlendirmelerinden ve yol gösterciliğinden yararlanır ve ibadet, salih amel işleme ve Allah’a doğru yönelme konusunda onun yardımından destek alır. Bundan dolayı mümin ve liyakatli bir eş, insanın dünyasında ve ahiretinde yararlanabileceği Allah’ın en büyük nimetlerinden biridir.

Ebuzer-i Gifarî, Allah’ın Resulü’ne şunu arz ett: “Bizim eşimizle ilişkiden lezzet aldığımız halde uhrevî bir mükafat da kazanmamız mümkün müdür?”‌ Buna karşılık Hz. Peygamber (saa) şöyle buyurdu: “Eğer aynı şeyi gayri meşru bir şekilde yapmış olsaydın günahkar olmaz mıydın?”‌ Ebuzer: “Evet olurdum”‌ dedi. Bunun üzerine Peygamber (saa): “Öyleyse meşru olması durumunda ecir ve mükafat alacaksın.”‌ buyurdu. [9]

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

“İnsanın saadetine sebep olan etkenlerden biri kendisine layık bir eştir.”‌ [10]

7-Toplumsal Sağlık ve Güvenlik

Evlilik ve aile kurulması, toplumsal sağlık, güvenlik ve mutluluk için de faydalı ve zaruridir. Ailenin temeli sağlam olur; gençler, zamanında evlenir, sıcak aile yuvasına bağlanırsa, fesatlar, bozgunculuklar, karışıklıklar, azgınlıklar, cinayetler, hırsızlıklar, saldırılar, sapkınlıklar, uyuşturucu bağımlılıkları, intiharlar ve asayişsizlikler hissedilir oranda azalır. Zira istatistiklerin de gösterdiği gibi, bu tür şeylere çoğunlukla aile yuvasının sıcaklığından mahrum kişiler başvurmaktadır.


7-Bihar, c.103, s.220

8- Vesail, c.14, s.3

9-Müstedrek, c.2, s.531

10-Vesail, c.14, s.23

“Eş Seçimi”‌ kitabından alıntıdır.

Yazar: İbrahim Emini

Sayfa:15

Evliliğin Faydaları -1

Evliliğin Faydaları -2

Bir Müslümanın Yaşamında Evliliğin Önemi

Evlilik Hükümleri

Evlilik Sertifikanız Hazır mı?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)