• Nombre de visites :
  • 1058
  • 3/11/2011
  • Date :

Evliliğin Faydaları -2

evliliğin faydaları

3-İffetin Korunması ve Günahtan Sakınma

Evlilik sayesinde insanın en güçlü içgüdülerinden biri olan cinsel içgüdüleri, tabii seyrine ulaşır, sapkınlıktan ve günahtan korunur. Cinsel içgüdü, her insanın varlığında mevcut olan çok güçlü bir içgüdüdür. Eğer bu içgüdü doğru yönlendirilir ve kendi tabii mecrasına yerleştirilirse, zarar vermek bir yana, tersine birçok yararlara da sebep olur. Eğer onun için meşru vesileler sağlanmazsa, insanı tabii mecrasından çıkarır ve günaha ve sapkınlığa sürükler.  Bu içgüdünün tek meşru ve tabii vesilesi, evlenmek ve aile kurmaktır. İnsan, evlenmesi ve cinsel içgüdüsünü bu meşru yolla tatmin etmesi durumunda iffetini koruyup zinaya, livata, istimnaya (mastürbasyon) ve namahreme bakmak gibi günahlara bulaşmamış olur. Fakat evlenmemiş biri için nefsine hakim olup cinsel içgüdülerini kontrol etmek çok daha zordur. Bundan dolayı evlilik dinin korunmasının en büyük etkenlerinden biri olarak zikredilebilir. Hadislerde de bu konuya işaret edilmiştir.

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Kim evlenirse dinin yarısını korumuş olur.”‌ [3]

Yüce Peygamberimiz (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Allah’la pak bir şekilde buluşmak isteyen kişi evlenmelidir.”‌ [4]

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Ey gençler, evlenebilir, bu çerçevede girişimde bulunabilirsiniz; zira evlilik sayesinde kendinizi ve gözünüzü günahtan sakındırabilirsiniz. Kim evlenmeye güç yetiremezse, oruç tutsun; çünkü oruç şehveti azaltır.”‌ [5]

Allah’ın Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Kim gençliğinin başında evlenirse ona yönelen şeytan şöyle feryat eder: “Eyvahlar olsun, dininin üçte ikisini benden korudu!”‌ Geri kalan kısmı için de takvaya riayet etsin.”‌ [6]

4-Sinirlerin Dengelenmesi ve Huzur

Bilim adamları, cinsel içgüdülerin doğru bir şekilde tatmin edilmesinin ve husyelerin dengeli bir şekilde boşalmasının, insan sağlığı açısından zaruri olduğunu söylemektedirler. Bunun terk edilmesi bazen psikolojik, bazen de bedensel rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Cinsel içgüdüler, doğru ve doğal şekliyle tatmin edilmezse, kimi zaman sinir bozukluğu, ıstırap, bitkinlik, yeis, karamsarlık, solgunluk, sinirlilik ve sert mizaçlılık, inzivaya çekilme gibi psikolojik; kimi zaman da ülser, hazım bozukluğu ve baş ağrısı gibi bedensel rahatsızlıklara sebep olur. Cinsel içgüdünün doğru, doğal ve meşru tatmin yolu evliliktir. Diğer yollar doğal olmayan yollardır, sapkınlıktır ve günahtır. Bunlar tehlikeli sonuçları beraberinde getirir. Öyleyse kim bedensel ve ruhsal sağlığına önem veriyor ise ilk fırsatta evlenmelidir.

3- Vesail, c.14, s.5

4- Vesail, c.14, s.6

6- Müstedrek, c.2, s.530

5- Müstedrek, c.2, s.531


Evliliğin Faydaları -1

Evlilikte Fakirlik 1

Eş Seçimi

Kutsal Müessese

Evliliğin Önemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)