• Nombre de visites :
  • 995
  • 3/11/2011
  • Date :

İslam da Çocuk Bakımı -3

islam da çocuk bakımı

8-Çocuğu Sevmek

26.Altıncı İmam (a.s- Allah Resulü’nden): “Çocukları seviniz ve onlara merhamet gösteriniz.”‌

27.İmam Sadık (a.s) :“Şüphesiz Allah, kendi kuluna, çocuğuna karşı duyduğu şiddetli sevgiden dolayı elbette merhamet eder.”‌

28.Yedinci İmam (a.s) :“Aziz ve celil olan Allah, kadın ve çocuklar için gazaplandığı kadar hiçbir şeye gazaplanmaz.”‌

29.Altıncı İmam (a.s) :“Musa (a.s) Tur dağında Hak Teala’ya şöyle arz etti: “Hangi amel senin nezdinde daha üstündür? ”‌ Allah şöyle buyurdu: “Çocuk sevgisi.”‌

9-Çocukları Öpmek

30.Şia’nın büyük alimlerinden olan, Fetal Nişaburi değerli kitabı, Revzet’ul- Vaizin’de. bir Masum’dan şöyle rivayet etmektedir:“Çocuklarınızı çok öpünüz. Şüphesiz her öpüşte sizin için uzunluğu beşyüz yıllık yol olan cennette bir derece vardır.”‌

31.Birşahıs Allah Resulü’nün (s.a.a) huzuruna gelerek şöyle dedi: “Şimdiye kadar çocuğumu öpmedim.”‌Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:“Şüphesiz bu şahıs, cehennem ateşinin ehlidir.”‌

32.Masumlardan çocuklar hususunda nakledilen ve riayet edilmesi ahlaki açıdan çok büyük önem arz eden tavsiyelerden biri de şudur:“On yaşına vardığında kız ve erkek çocukların yatağını ayırın.”‌

33.Allah Resulü (s.a.a):“İki erkek çocuğunun, iki kız çocuğunun ve bir kız ile bir erkek çocuğunun on yaşına geldiklerinde yataklarını ayırın.”‌

34.Masumlardan:“On yaşına vardığında kız ve erkek çocukların yatağını ayırın.”‌

35.Allah Resulü (s.a.a):“İki erkek çocuğunun, iki kız çocuğunun ve bir kız ile bir erkek çocuğunun on yaşına geldiklerinde yataklarını ayırın.”‌

36.İmam Sadık (a.s) :“Çocuğunu yedi yaşına kadar bırak oynasın, yedi yıl da onu gözet. Eğer (dindar olarak) kurtuluşa erecek olursa ne mutlu! Aksi takdirde onda hayır yoktur.”‌

37.Allah Resulü :“Çocuklarınıza saygı gösteriniz ve güzel terbiye ediniz ki sizlerin bağışlanmanıza sebep olsunlar.”‌

10-İslam’da Kız Çocuğunun Değeri

“Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk verir. Yahut hem kız hem erkek çocuk verir, dilediğini de kısır kılar. O, bilendir, her şeye kadirdir.”‌

38.Resulullah (s.a.a) :“Kız çocukları ne de iyidir. Şefkatli, işe hazırlıklı insanın munisi, bereketli ve temizliğe ilgi duyanlardır.”‌

39.İmam Sadık (a.s) :“Resulullah kızların babası idi.”‌

40.Altıncı İmam (a.s) :“Her kim üç kız veya üç kız kardeşe bakacak olursa ona cennet farz olur.”‌

41.Allah Resulü (s.a.a) :“Kız çocukları ne de güzeldir. Merhametli, yumuşak huylu, yardımcı, işe hazırlıklı ve insanın dostlarıdır. Bereketli ve temizliğe ilgi duyanlardır.”‌

42.Altıncı İmam (a.s) :“Her kim iki kız çocuğu veya iki kız kardeş veya iki hala veya iki teyzeye bakacak olursa şüphesiz ateşten korunmuş olur.”‌

43.Birşahıs Allah Resulü’nün yanında oturan bir şahısa eşinin kız çocuğu doğurduğunu haber verince o şahsın rengi değişti. İslam peygamberi (s.a.a),“Ne olmuş? ”‌diye sordu.O adam cevaben: “Hayırdır,”‌ dedi.Peygamber (s.a.a) tekrar:“Ne olmuş?”‌diye sordu.O adam şöyle dedi: “Evimden çıktığım zaman eşim doğum sancıları çekiyordu, bu şahıs ise bana kızımın olduğunu haber verdi.”‌Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:“Yer yüzü onu taşıyıcı, gök yüzü başına gölge salıcı, Allah da onun rızkını vericidir. Kız çocuğu güzel koklayacağın bir deste güldür.”‌ Peygamber (s.a.a) daha sonra ashabına dönerekşöyle buyurdu:“Bir kız çocuğu olan kimsenin sorunu vardır. (Onu terbiye etmek, korumak, çeyizini hazırlamak, evliliği için gerekli hazırlıkları görmek ve damat edinmek endişesi içinde olmak. Her kimin iki kızı varsa Allah için onun yardımına koşunuz. Her kimin üç kızı varsa cihattan ve istemediği şeyden muaftır. Her kimin dört kızı varsa ey Allah’ın kulları ona yardım ediniz, ona borç veriniz ve ona merhamet ediniz.”‌


İslam da Çocuk Bakımı -2

İslam da Çocuk Bakımı -1

Çocuğun Terbiyesinde Babanın Fonksiyonu

Çocuk ve Merak-1

Çocuğun Önemi ve Değeri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)