• Nombre de visites :
  • 1133
  • 5/11/2011
  • Date :

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-6

veda haccı ve gadir-i hum

Bu Gadir-i Hum’u muhtasar olarak nakleden alimler :

Hafız Ebu Bekr Abdullah ibin Ebi Seybe “ Musannaf “

Ahmed ibin Hanbel “ Musned “

Hafız Ebu Ya’la el-Musuli “ Musned “

Hafız Ebu Cafer Muhammed ibin Cerir et-Tabari “ Tefsir “

Hafız Ahmed ibin ‘Ukde el-Kufi “ Kitab’ul-Velaye “

Hafız Ebu Abdullah el-Merzabani el-Bağdaadi “ Surkaat es-Su’ur “

Hafız ibin Batta el-Hanbeli “ El-İbene “

Kadı Ebu Bekr el-Baklani el-Bağdaadi “ Et-Temhid fi usul ed-Din “

Hafız Ebu Sa’id el-Harkusi en-Nisaburi “ Seref el-Mustafa “

Hafız Ahmed ibin Marduveyh el-İsfahani “ Tefsir “

Ebu İshak es-Sa’alabi “ El-Kesf vel-Beyaan “

Hafız Ebu Bekr el-Hatib el-Bağdaadi “ Tarih Bağdaad “

Hafız Ebu Sa’d es-Sam’aani “ Fadail es-Sahabe “

Huccet’ul-İslam Ebu Hamid el-Ğazali “ Sır el-‘Alemeyn “

Ebul Ferec el-Cuvzi el-Hanbeli “ Menakib “

Fahreddin er-Razi “ Tefsir “

İbn’ul-Esir “ Usud’ul-Ğaabe “

Ebul Feda İbin Kesir es-Sami “ El-Bidayetu ven-Nihaye “

Celaedden es-Suyuti “ Cem’el-Cuvami’ “

Nureddin es-Samhudi “ Vefa el-Vefa ...”‌

Ve daha nice muteber alim bu olayı tam metni ile veya muhtasar olarak nakletmiştir !!!!!!

Gadir-i Hum günü iman edenler için büyük bir bayram günü olarak tarih boyunca kutlanmıştır.Ehli Beyt imamlarından (oniki imam dan) olan hz.Cafer es-Sadık’a şöyle sormuşlar : “ Müslümanların belli başlı olan üç bayramı vardır ; Kurban bayramı, İftar bayramı ve Cuma günü bayramı.Bu üç günden baska bayramları var mı ?”‌ İmam-ı Cafer es-Sadık hazretleri şöyle cevap buyurmuş : “ Evet, müslümanların bu üç bayramdan daha yüce hürmete sahip olan bayramları vardır !”‌ Soran adam dedi ki : “ Bu bayram günü nedir ve hangi gündür ?”‌ İmam-ı Cafer es-Sadık hazretleri buyurdu ki : “ Bu bayram günü , Allah’ın elçisinin (peygamberin) müminlerin emiri hz.Ali’yi kendi yerine imam olarak tayin ettiği gün ve : Ben kimin mevlası (emir sahibi) isem bu Ali onun mevlasıdır ! buyurduğu gündür !!!”‌ Soran adam dedi ki : “ Bu gün yılın içinde hangi güne denk gelir ?”‌ İmam-ı Cafer es-Sadık hazretleri söyle buyurdu : “ Günü ne edeceksin !? Günler yılın içinde (ay hesabına göre) gezegendir ! İlk rastladığı tarih zilhicce ayının 18’i idi !!!”‌ (1)

Gadir günü , zilhicce ayının 18. Günü olan Cuma gününe denk gelmisti.Ay hesabına göre olan hicri takviminde ayın günleri rakamına göre her yıl değişir.Örneğin : Bu yılda zilhicce ayının 18. Günü cuma günü ise gelecek yılda zilhicce ayının 18. Günü pazartesi olabilir.


(1) İbin Furat el-Kufi “ Tefsir “ ; Kuleyni “ Kafi “ ; Seyh Saduk “ El-Hisaal “ ;

Seyh et-Tusi “ El-Misbah “ ; Beyruni “ El-Asaar el-Bakiye ...”‌ ; İbin Talha es-

Safii “ Matalib es-Su-ul “ ; İbin Hillikan “ Vefayat’ul-‘Ayan “ ; Sa’alabi “

Samar el-Kulub “ ; Mecliysi “ Bihar’ul-Envar “ ...

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-1

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-2

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-3

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-4

Veda Haccı ve Gadir-i Hum-5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)