• Nombre de visites :
  • 795
  • 2/11/2011
  • Date :

İslam da Çocuk Bakımı -2

islam da çocuk bakımı

5-Anne Sütü

”Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, tam iki sene emzirirler.”‌

”Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur.”‌

11.Allah Resulü (s.a.a) :”Çocuk için anne sütünden daha hayırlı bir süt yoktur.”‌

12.İmam Sadık (a.s):”œÇocuğa bir memenden süt verme, her iki memenden de süt ver ki birisi yiyecek ve diğeri ise içecek olsun.”‌

6-İsim Koymak

13.Yedinci İmam (a.s) :”Erkeğin çocuğuna yaptığı ilk iyilik, onu güzel isimle isimlendirmesidir. O halde sizden biri de çocuğuna güzel isim seçsin.”‌

14.Allah Resulü (s.a.a) :”İsimlerinizi güzel seçiniz ki kıyamet günü o isimlerle çağırılacaksınız.”‌

15.İmam Sadık (a.s) (babalarından):”œResulullah (s.a.a) erkeklerin ve şehirlerin çirkin isimlerini değiştiriyordu.”‌

16.İmam Bakır (a.s) :”İsimlerin en doğrusu, ubudiyet ile adlandırılandır. En üstünü ise peygamberlerin isimleridir.”‌

17.Musa b. Cafer (a.s) :”İçinde Muhammed veya Ahmed veya Ali veya Hasan veya Hüseyin veya Cafer veya Talib veya Abdullah veya kadınlardan Fatıma isminin bulunduğu bir eve fakirlik girmez.”‌

7-İslam’da Çocuk Bakımı

”œKocamışken, bana İsmail ve İshak’ı veren Allah’a hamd olsun. Doğrusu Rabbim duaları işitendir.”‌

”Katından bana bir oğul bağışla ki, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun.”‌

18.İshak b. Ammar Altıncı İmam’dan (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:”œBir şahıs şöyle dedi:”œÇocuk sahibi olmaya rağbetim yoktu. Bir gün Arafat’ta durma başarısını elde ettim, yanımda dua eden, göz yaşı döken ve şöyle diyen bir genç çocuk gördüm:

”Ey rabbim! Beni ve annem ve babamı bağışla.”‌ Böylece bunu işittiğim zaman çocuğa rağbetim arttı.”‌

19.Allah Resulü (s.a.a):”Beş kimse, mezarlarında olduğu halde, sevapları defterlerine yazılır: ”œBir fidan eken kimse, bir kuyu kazan kimse, Allah için bir cami yapan kimse, bir kitap yazan kimse ve geride salih evlat bırakan kimse.”‌

20.Altıncı İmam (a.s) :”œYusuf (a.s) öz kardeşini görünce ona şöyle dedi: ”œBenden sonra nasıl evlendin? ”‌ Kardeşi (Bünyamin) cevabında şöyle dedi: ”œBabam Yakub bana emretti ve şöyle buyurdu:”œEğer yeryüzünü tesbihle dolduracak bir soyun olmasına gücün yetiyorsa bunu yap.”‌

21.İmam Seccad (a.s) :”Müslüman erkeğin saadetinden biri de ticaret yerinin kendi şehrinde olması, dostlarının salih kimseler olması ve kendisine yardım eden bir çocuğunun olmasıdır.”‌

22.İmam Sadık (a.s) :”Müslüman çocuklar kıyamet gününde şefaat ederler, şefaatleri de kabul edilmiştir. On iki yaşına erdiklerinde iyilikleri yazılır, buluğ çağına vardıkları zaman da günahları yazılır.”‌

23.Yedinci İmam (a.s) :”Geride bırakacağı çocuğunu gördükten sonra ölen kimse mutludur.”‌

24.Müminlerin Emiri (a.s) :”Çocuğa isabet eden bir hastalık, anne ve baba için bir kefarettir.”‌

25.Resulullah (s.a.a) :”Salih evlat, Allah’ın, kulları arasında bölüştürdüğü güzel kokan bir güldür.”‌

”Kendisine yardım eden bir çocuğunun olması insanın mutluluğundandır.”‌


İslam da Çocuk Bakımı -1

Çocukları Terbiye Etmek

Çocuk ve Yardımlaşma Bilinci

Çocuklarda Parmak Emme

Çocuklarda Obezite

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)