• Nombre de visites :
  • 1248
  • 24/10/2011
  • Date :

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-2

imam hasan hazretlerinin devri

Muaviye’nin Ehli Beyt dostlarına eziyeti , zulmü ve düşmanlığı tehlikeli bir boyut aldığında hz.Hasan onunla barış anlasması yapmaya karar verir.Hz.Hasan bu anlaşma ile samimi olan taraftarlarını (şiasını) korumayı amaçlamıştı.Nitekim Sıffin savaşına hz.Ali ile katılan kabileleri ve insanların isimlerini Muaviye yazdırmıştı.Böylece Muaviye kimi cezalandıracağını iyi biliyordu.Hz.Hasan ,Muaviye’nin listesinde olan insanların kanlarını dökülmekten korumak için bu anlaşmaya girmişti.(1)

Hz.Hasan , Muaviye ile şartlı bir anlaşma yapmıştı.Anlaşmanın şartları şunlardı :

- Muaviye ve adamları hz.Ali’yi , Ehli Beytin geri kalan efradını ve onların şialarını (taraftarlarını) camilerde sövmeyecek ve lanet etmiyecek.

- Cemel ve Sıffin savaşlarında hz.Ali’nin tarafından savaşa katılıp şehid düşen kişilerin evlatlarına geçim için aylık bağlanacak.

- Hz.Ali’nin şiası (taraftarları) takibe uğrayıp öldürülmeyecek.

- Muaviye’nin ölümünden sonra hz.Hasan tekrar halifelik makamına geçecek.

- Hz.Hasan , Muaviye’yi ”müminlerin emiri ” (iman edenlerin başkanı) olarak kabul etmeyecek...

Bu ana şartlar üzere anlaşma yapılır.Hz.Hasan’ın bu anlaşmayı yapmasından dolayı onu kötüleyen insanlar çıkar.Hz.Hasan bu insanlara hitaben şöyle buyurur: ” Allah’ın yaratmış olduğu insanların üzerine benim O’nun hucceti ve zikri olduğumu bilmiyor musunuz ?! Babam dan sonra bütün müslümanların üzerine onların imamları olduğumu bilmiyor musunuz ?! Allah’ın elçisinin hakkında : Hasan ve Hüseyin iki imamdır , ayakta olsalar veya otursalar ikisi de imamdır ! diye buyurduğu kisi ben değil miyim ?!”‌

Hz.Hasan’ı dinleyenler dediler ki : ” Evet , sensin !”‌ Hz.Hasan bunun üzerine şöyle devam buyurdu : ” Bu durumda otursam da ayakta olsam da imam benim ! Muaviye ile anlaşma yapmamın sebebi tıpkı Peygamberin (saa) Mekke ehli ve geri kalan müşrik kabileler ile Hudeybiye anlaşmasını yapmasının sebebi gibidir.Peygamberin zamanında ona karşı duranların durumu kafir olmaları ile sabitti.Şimdi onunla anlaşma yaptığım Muaviye ise Kuran’ın tevil hükmü ile kafir olduğu sabittir.Ben, şanı yüce olan Allah tarafından tayin edilen imamım , Muaviye ile anlaşmaya girmiş olmam beni esas makamım olan imamlıktan aşağı almaz ! Benim bu anlaşma ile kasdettiğim hikmet gizli kalmıştır ! Hani Hızır aleyhisselam gemiyi batırdığında, çocuğu öldürdüğünde ve duvarı ördüğünde bu yaptıkları Musa aleyhisselamı kızdırmıştı.Çünkü Hızır aleyhisselamın yaptıklarının hikmeti Musa aleyhisselama gizli kalmıştı.Ta ki Hızır aleyhisselam yaptıklarının hikmetini Musa aleyhisselama anlatana kadar !Musa aleyhisselam , Hızır aleyhisselamın yaptıklarının hikmetini anladığında rıza göstermişti.

Sizlerde cehaletinizden dolayı Muaviye ile yapmış olduğum anlaşmanın hikmetini bilmiyorsunuz ! Sayet bu anlaşmayı Muaviye ile yapmamış olsaydım yer yüzünde hiç bir şiamız (taraftarımız) kalmazdı !!!”‌ (2)


(1) Tabressi ” El-İhticaac ”Seyh Saduk ” ‘Alel es-Serai’ ”Deylemi ” A’lam ed-Din İbin Esir ” Usud’ul-Ğaabe ” İbin Cevziy ” Tezkire ” Seyh Mufid ” El-İhtisaas ” ” El-İrsaad”‌ Kessi ” Ricaal ” Kuleyni ” El-Kaafi ” Ebi Nu’aym el-İsfahani ” Hilyet’ul-Evliya”‌ İbin Ebil-Hadid ” Serh ” Seyyid Murtada ” Tenzih el-Enbiya ” Ebu Ferec el-İsfahani ” Makatil et-Talibiyyin ” İbin Sehraasub ” Menakib ” Ravendi ” El-Haraic ”

Seyh Saduk ” İkmal ed-Din ” Mecliysi ” Bihar ” ...

(2) Muhammed ibin Bahr es-Seybani ”El-Furuk”‌ Tabaressi ”El-İhticaac”‌ Seyh Saduk ”İkmal ed-Din”‌ Mecliysi ”Bihar”‌ ...

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-1

İMAM HASAN (as)IN KISACA HAYATI

İmam Hasan (a.s)'ın Mazlumiyeti 1

İmam Hasan (a.s)’ın Hayatından Dersler

İmam Hasan’la İmam Hüseyin’in Yarışı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)