• Nombre de visites :
  • 992
  • 18/10/2011
  • Date :

Çocuk veya Anne Vücudunun Ürünü -2

çocuk veya anne vücudunun ürünü

Ailevi asaletini kaybetmiş, soysuzlaşmış, edeb ve terbiyeden, vakar ve düzenden yoksun kalmış, hepsinden kötüsü şehvet, hicapsızlık, örtüsüzlük, her an biriyle olma bataklığına düşmüş bir kız evlenmeye layık değildir. Böyle bir kız, Hak Teala’nın yaratış hedefini çiğnemiş, kadın ve anne olma makamını kaybetmiş ve salih çocuk dünyaya getirme ehliyetini yitirmiş bir kimsedir. Allah Resulü (s.a.a) bir rivayetinde bu tür kimseler hakkında şöyle buyurmuştur:

”Eğer onlar ahir zamanda yılan ve akrep doğuracak olsalar çocuk doğurmalarından daha iyidir.”‌

Zira onların fikir ve ruhları lezzet peşinde koştukları için bozulmuş durumdadır. Bu bozulmuş fabrika sağlam bir insan yaratmaktan acizdir.

Bu anlamı Nuh Peygamber’in (a.s) dilinden işitiniz:

”Nuh dedi ki: ”Rabbim! Yeryüzünde hiç bir kafir bırakma. Doğrusu sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; sadece ahlaksız ve nankör (insanlar) doğurup yetiştirirler.”‌[2]

Eğer Nuh kavmi arasında anneler çok olsaydı, eğer imanlı, şükreden, temiz ve edepli kadınlar bulunsaydı, ”Sadece ahlaksız ve nankör (insanlar) doğurup yetiştirirler”‌ demezdi.

Evet, eğer Allah Resulü’nün (s.a.a) tabiriyle kız ve kadınlar bataklıkta büyümüş bir çiçek olursa bu çiçekten tatlı ürünler ilahi ve insani neticeler beklemek yersizdir.

Anne her ne kadar akrabalarıyla ilgili olsa da her toplantıya katılmamalıdır. Zira bu toplantıların bazısı haramdır ve annenin ruhunu etkilemektedir. Hatta kadının annelik kimliğini bile elinden alabilir.

Anne olan kimse istediği her yiyecekten yiyemez. Zira bazı yiyecekler helal kaynaklardan elde edilmemiştir. Dolayısıyla bu hem kendisi, hem de çocukları üzerinde kötü etkilere sahiptir.

Anne taharet ve necasetle ilgili meselelere riayet etmelidir. Farzlar, vacipler ve ahlaki ilkelere ısrarla riayet etmelidir ki, vücud fabrikası nur kaynağı ve nurun doğuş sebebi olsun.

Nitekim Masum İmamlarımız’dan da rivayet edildiği üzere onlar, Hz. Zehra’yı (s.a) kendilerine örnek almışlardır. Hz. Fatıma’nın bütün ruhsal, fikri ve ahlaki davranışlarını hayata geçirmişlerdir.

Fatıma (a.s) bütün bir varlık aleminde örnek bir anne, ve anneliğin en yüce bir örneği idi. Kadın ve kızlarımız da Hz. Fatıma’yı hayatlarında örnek almalıdırlar. Zira anne çocuğun vücudunun aslı, çeşmesi ve kaynağıdır.

İslami ahlaka riayet eden, vakar, ağır başlılık ve edeb içinde bulunan, muhabbet, duygu ve aşk ocağı halinde yaşayan annelerin çocukları da rahimde oldukları zaman bu özelliklerden beslenecektir. Dünyaya geldikten sonra da sürekli annesine bakacaktır. Belli bir zaman boyunca annesinin sözlerini işiten bir kulak, şüphesiz annesinden etkilenecektir.

Hz. Hüseyin (a.s), Hür b. Yezid’in başını kucağına alınca, onun heva, heves ve Ümeyye oğullarının hakimiyetinden özgür ve hür oluşunu, annesine isnat ederek şöyle buyurmuştur: ”Sen, annenin seni hür olarak adlandırdığı gibi hürsün.”‌

Ömer b. Sa’d, Hz. Hüseyin’den (a.s) Yezid’e biat almak hususunda ısrar gösterince, İmam (a.s) kendisinin ve ashabının biat etmeyişini temiz annelere ve annelerin temiz eteklerine isnat ederek şöyle buyurmuştur: ”Pak ve tertemiz annelerin kucakları.”‌

[2]Nuh/26- 27


Çocuk veya Anne Vücudunun Ürünü-1

Çocuk ve Yardımlaşma Bilinci

Çocukları Terbiye Etmek

Çocuklar Arasında Adaleti Gözetme

Çocuklarda Parmak Emme

Çocuklarda Obezite

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)