• Nombre de visites :
  • 1337
  • 17/10/2011
  • Date :

Hz. Mehdi (af)in Zuhur Alametleri-2

hz. mehdi (af)in zuhur alametleri-2

İmam Cafer-i Sadık (as) zuhur alametlerinin bazı özelliklerini şöyle buyurmaktadır: Hz. Kaim zuhur ettiği zaman, Kufe’ye gidecek ve orada bulunan dört mescidi (İslam inançlarına uygun olmadığı için) yıkacak, yeryüzünde yüksek ve balkonu olan mescid kalmayacak, O hepsini yıkacak yerine balkonsuz ve yüksek olmayan uygun mescidler dikecektir.

Aydaki  çekim ve yeryüzündeki gel-git (çekim) aynı zamanda oluşmaktadır şöyle ki yeryüzündeki sular aydan uzak ve daha az etkilenmekte, deyim yerindeyse geri çekilmekte ve büyük su kütleleri oluşturmaktadır. Bu yüzden günde iki kez deniz yüzeyinde gel-git olayı oluşmaktadır.

Bundan dolayı iki gel-git arası yaklaşık olarak 12 saat ve 25.5 dakika yani tam olarak gel-git olayının oluşması için geçen sürenin yarısıdır. Bu zamanda ay dünya etrafında dönüşünü tamamlamaktadır, yani 24 saat 51 dakika.

Gel-git ayın hareketiyle doğudan başlamakta ve batıda son bulmaktadır.

Güneşin çekimi aya göre ikinci derecede öneme sahiptir, zira güneşin yeryüzünden uzaklığı daha fazladır ( güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıktadır). Bundan dolayı güneşin çekim güçü ayın çekim güçünün sadece yüzde yedi orana eşittir. Ay ve güneşin çekim güçü birlikte hareket ettiklerinde yani yeni ay ve güneş  aynı doğrultuda bulunduklarında çekim güçü en yüksek seyiyede seyretmektedir ve buna ‘Med-cezir  2 bahari’ denilmektedir. Diğer bir seviye de güneş ve ayın aynı açıda bulundukları (Sprinq tide) 900 derece oluşturduklarıdır ki bu seviyede çekim güçü minimum düzeyinde seyretmekte ve  gel-git olayı çok yavaş (Iveap tide) hareket etmektedir.

Ayın dünyaya yakınlığı gel-git seviyesini etkilemektedir. Ay dünyaya en yakın doğrultuda bulunduğunda oluşan gel-git normal seviyeden yüzde yirmi (% 20) daha fazladır.

Ayın çekim güçü yeryüzündeki suların yükselmesine sebep olduğu gibi karanında yükselmesine de sebep olmaktadır. Ama suların yükselişi karşısında bu seviye yok denilecek kadar alçak seviyede seyretmektedir.

Ayda oluşan çekim güçü yeryüzünde biriken suları durdurmakta ve dünyanın dönmesi yavaşlamakta bir bakıma fren yapmaktadır. Bu nedenle gece gündüz uzamaktadır.

Mercan fosilleri üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda bundan 350 milyon yıl önce gece ve gündüzün üç saat daha kısa olduğu bulgusuna ulaşılmış ve buna göre şemsi yılın yaklaşık 400 gün  daha fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Bugüne kadar oluşan güneş ve ay tutulmalarının incelemesi sonucunda günün uzaması her yüzyıl  % 0016 saniye arttığı görülmüştür. [1]

2-Çekim denilen bu temel ve esas güçü tüm gök ve yıldız cisimlerine yayan biri vardır ki şu ayet ( bazı tefsircilerin görüşüne göre) buna işaret etmektedir:

”Allâh odur ki gökleri, görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti, sonra Arş üzerine istivâ etti (mülkünün tahtına oturdu), güneşi ve ay'ı irâdesine boyun eğdirdi. Her biri, belli bir süre için akıp gitmektedir. (Yaratma) işi(ni) düzenler, âyetleri açıklar ki, Rabbinizle karşılaşacağınıza kesin olarak inanasınız.”‌ (Rad- 2)


[1]- Patrick Moore, Garry Hunt- Güneş Sistemi Atlası Çev. Abbas Caferi, s. 94, - Coğrafya Kurumu yayınları, Yaz 1374 h.ş.

Hz. Mehdi (af)ın Zuhur Alametleri-1

ZUHUR ZAMANI

Zuhur çok ama çok yakındır 1

MEHDİ’NİN zuhurUNUN ALAMETLERİ

zuhur ve Adalet

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)