• Nombre de visites :
  • 1366
  • 17/10/2011
  • Date :

İmam-i Hüseyn Hazretlerinin Devri

imam-i hüseyn hazretlerinin devri

İmam-ı Hasan hazretleri vefatından önce kendisinin yerine Allah tarafından peygamber efendimize bildirilmiş olduğu gibi hz.Hüseyn’i imamet makamına vasiyet eder.Hz.Hasan bu vasiyeti Ehli Beytinin ve eshabının önünde yapmıştı ki

herkes bunun doğruluğunu bilsin ve şüpheye düşmesin.Böylece imamet hz.Hasan’ın sulbünden (zürriyetinden) devam etmeyerek hz.Hüseyn’in sulbünde devam etmişti.(1)

Hz.Hasan’ın vefatından sonra Muaviye, hz.Ali’nin şiasını (taraftarlarını) şiddetli bir şekilde takibe alır ve zulmünü her tarafa yayar. Muaviye hz.Ali ile ilgili ne kadar haber ve bilgi varsa hepsini yok etmeye çalışır.Valilerine hz.Ali’nin şiasını takib edip tesbit ettikten sonra yok etmelerini emretmişti.Hz.Ali’nin en yakın eshabından ve iman ehlinden olan hz.Hucr ibin ‘Adeyy , hz.Amr ibin Humk el- Huza’iyy ve sayıları daha nice olan mümin ve salih müslümanların kanlarını Muaviye hiç çekinmeden akıtmıştı.Bu halis mümin müslümanların tek suçları hz.Ali’ye bağlı olup onun mimberlerin üzerinden lanet edilmesine karşı çıkmış olmalarıydı.Muaviye hz.Hasan ile yaptığı anlaşmanın bütün maddelerini arkasına atıp sözünde durmamıştı.Hz.Ali’ye bütün camilerde lanet edilmesi için emirler vermişti.Hz.Ali’nin halis iman ehli olan eshabı (şiası) Muaviye’nin emretmiş olduğu bu küfre boyun eğmek istememişlerdi.Bu salih iman ehil peygamber efendimizden sonra en hayırlı olan hz.Ali’nin mimberlerin üzerinden lanet edilmesine razı olamazlardı.Muaviye bu kötü sünnetini bütün müslüman topluluklarında tatbik ettiriyordu.Halk namaz için gittiği camilere hz.Ali’ye lanet etmeden namazını kılamıyordu.Hz.Ali’yi lanet etmeyenler ehli sünnet velcemaatten hariç sayılıyorlardı.Bu gibi halis iman ehline ”rafizi”‌ kabullenmeyenler ismi verilerek böylece sünnetten ayrılanlar olarak tanıtılıyorlardı.Ehli sünnet vel-cemaat Muaviye’nin kurmuş olduğu bu gibi kötü ve dinden uzak düzene uyanlar olarak bilindi.Hz.Ali’ye lanet etmek istemeyip bu küfre karsı çıkanlarda ”rafizi”‌ veya ”şii”‌ olarak tarihte isim aldı.Muaviye ve sonraki Emevilerin bu gibi ahlaksızlığı ve dinsizliği o kadar yayıldı ki sonradan dünyaya gelen müslümanların çoğunluğu Muaviye’nin bu kötü sünneti üzere İslam dinini öğrenmiş oldu.Muaviye, hz.Ali’inin zikrini her alanda yok etmekiçin çaba harcamıstı.Muaviye’nin bu küfrü o kadar yayılmıstı ki Medine’de peygamber efendimizin mescidinde hz.Ali’ye lanet edilmeye başlanmıştı.(2)

Hz.Ali bu gibi mukaddes yerde Muaviye’nin emir üzere lanet edildiğinde,peygamber efendimizin hanımı hz.Umm Seleme Medine’deydi.Hz.Umm Seleme bu dinsizliği gördüğünde halka hitaben şöyle buyurmustu : ” Aranızda mı Rasullallah’a lanet ediliyor !?”‌ Hazır olanlar dediler ki : ” Allah korusun , öyle şey mi olur !? ” Hz.Umm Seleme buyurdu ki : ” Rasulallah’ın şöyle buyurduğunu duydum : Ali’yi söven beni sövmüş olur ve beni söven de Allah’ı sövmüş olur !”‌ (3) Hz.Umm Seleme’nin buyrduğu bu hadise yakın çok sayıda haberler tarih ve hadis kitaplarında aktarılmıştır. İmamı Hüseyn hazretleri peygamber efendimizin ümmetine vasiyet etmiş olduğu oniki imamların (halifelerin) üçüncüsüdür.Peygamber efendimiz hayatında her zaman hz.Hasan ve hz.Hüseyn’i kendi oğulları gibi topluma tanıtmış ve sevgisini onlara karsı izhar etmisti.Peygamber efendimiz hz.Hüseyn hakkında çok sayıda hadisler buyurmuştu.Hz.Hüseyn peygamber efendimizin evinde ve terbiyesi altında yetişmişti.Hz.Hüseyn’in ahlakı ve edebi peygamber efendimizin ahlak ve edebinden türemiştir.Muaviye hz.Hüseyn’in manevi yüceliğini biliyor ve onu oğlu Yezid’in saltanatı için tehlikeli olarak görüyordu.Muaviye bütün dinsizliğine rağmen hz.Hüseyn’i de ortadan kaldırmaya cesaret edemedi.Bu küfrü oğlu Yezid’e bıraktı.Muaviye hz.Hüseyn’in öldürülmesi ile neler olabileceğini oğlu Yezid’den daha iyi düşünebilmişti.


(1) Kuleyni ” Kaafi ” ; Tabarasi ” A’laam el-Varaa ” ; Mecliysi ”Bihar”‌ ...

(2) Şeyh Mufid ” El-Mecaalis ” ; Şeyh et-Tusi ” Amaal ” ;Tabaressi” El-İhticaac ” Kessi ” Er-Ricaal ” ; İrbili ” Kesf el-Ğumme ” ; İbin ‘Abdelberr ” El-İstiy’aab ” ; Ebil-Ferec el-İsfahani ” Makatil et-Talibiyyin ” ; İbn’ul-Esir ” Usud’ul-Ğaabe ” ; Taberi ” Tarih ” ; İbin Ebil-Hadid ” Şerh ” ; Suleym ibin Kays ” Kitabu Suleym ” Mecliysi ” Bihar ” ...

(3) Hakim en-Nisaburi ”Mustedrik”‌ Ahmed ibin Hanbel ”Musned”‌ Nesei ”Hasais”‌ İbin Ebi Seybe ”Musned”‌ Muttaki el-Hindi ”Kenz’ul-‘Ummaal”‌ Mecliysi ”Bihar”‌ ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili

İmam Hüseyin’in İnayeti

İmam Hüseyin (as)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)