• Nombre de visites :
  • 1839
  • 17/10/2011
  • Date :

Çocuklar Arasında Adaleti Gözetme

çocuklar arasında adaleti gözetme

Resulullah (s. a.a) şöyle buyurmuştur:

Çocuklarınızı çok öpünüz; çünkü her öpüşünüze karşılık cennette size bir derece verilir. (Biharu'l-Envar, c.97, s.92)

Çocuklar arasında ayrım gözetilmemeli, adaletle davranmalı, sevgi ve şefkati eşit olarak paylaşmalıdır. Birine daha fazla sevgi duyulsa bile bunu belli etmemek gerekir.

Hz. Fatıma'nın (a.s.) hayatında bu tutumun bir örneği vardır. İslami metinlerde şöyle bir hadise anlatılır:

"Küçük yaşta olan Hz. Hasan'la (a.s.) Hz. Hüseyin (a.s.) güreşiyor, Hz. Resulullah (s.a.a.) bu güreşte Hz. Hasan'ın (a.s.) tarafını tutarak sürekli onu teşvik ediyordu. Bunu gören Hz. Fâtıma (a.s.) Hz. Resulullah'a (s.a.a.) neden Hasan'ın (a.s.) tarafını tuttuğunu, sorduğunda çocuklar arasında ayrım yapmayışıyla ünlü olan Allah Resulü (s.a.a.) "Sen, dostum Cebrail'in Hüseyin'in tarafını tuttuğunu ve sürekli Hüseyin'i teşvik ettiğini görmüyor musun?" buyurdular, "Bu durumda bana da Hasan'ın tarafını tutmak düşer değil mi?!"

İlim ve terbiyeyi Yüceler Yücesi Hak Teala hazretlerinden alan bu vahy ailesinin çocuklar arasında ayırım gözetilmemesi gerektiği konusunda bütün bir beşeriyete verdiği anlamlı bir derstir bu.

Çocukların Kişiliğine Değer Vermek

Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor:

Küçüklerine merhametli ve büyüklerine saygı ve vakarlı davranmayan bizden değildir. (Biharu'l-Envar, c.68, s.137)

Hiç kimse kendisini bir hiç olarak görmek ve bir hiç olarak görülmek istemez, bu kural çocuklarda da böyledir.

Hz. Fatımâ'nın (a.s.) evinde çocuklara saygı gösterilir, onların görüşleri alınarak kişiliklerinin sağlamlaşması sağlandı. Ehl-i Beyt (a.s.) rivayetlerinde geçen şu hadise gerçekten öğreticidir:

Hz. Resulullah (s.a.a.) sevgili kızı Hz. Fâtıma'nın (a.s.) evine gelmişti. Evde, babasına ikram edebilecek hiçbir şeyi olmayan Hz. Fâtıma'nın (a.s.) bu duruma pek üzülmesi ve mahcup olması üzerine Resulullah (s.a.a.) mübarek ellerini semaya açıp Rabbinden cennet rızkı istedi. Bu sırada Hz. Cebrail -s- inerek "Ya Resulullah!" dedi, "Rabbimin sana özel selamı var; siz, Ali, Fâtıma ve çocuklar cennetten istediğiniz herşeyi hemen hazır etmemi buyurdu, ne istersiniz?" Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a.) bunu Ehl-i Beyt'ine bildirdi, kimseden ses çıkmadı, bu sırada İmam Hüseyin (a.s.) "Benim seçmemi ister misiniz?" diye sordu, "elbette!" dediler, "Sen neyi seçersen kabulümüzdür, haydi siparişini ver bakalım!"

İslami metinlerde geçen bu vakıa; onca ulvî ve melekutî anlarda bile çocukların görüşlerine önem verip onların kişiliğine saygı duymanın Ehl-i Beyt (a.s.) okulunun eğitim sisteminde ne denli önem taşıdığını vurgulaması açısından bir hayli ilginçtir.


Çocukları Terbiye Etmek

Çocuk ve Merak-1

Çocuğun Önemi ve Değeri -1

Muhabbet 1

Çocuklarımız

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)