• Nombre de visites :
  • 1585
  • 16/10/2011
  • Date :

Çocukları Terbiye Etmek

çocukları terbiye etmek

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Evlatlarınıza ikram edin ve en güzel şekilde terbiye edin ki size de mağfiret edilsin. (Biharu'l Envar, c.104, s.95)

Resulullah (s. a.a) şöyle buyurmuştur:

Kişi kızını terbiye eder, edep ve bilgisini mükemmelleştirir, iyi eğitim almasını sağlar ve Allah'ın kendisine verdiği bol nimetlerden onu da yararlandırırsa, bu onun için cehennem ateşinden koruyan bir perde ve engel olur.

(Mecmau'z Zevaid, c.8, s.158)

 Hz. Resulullah (s. a.a) buyuruyor ki:

Bir baba evladına güzel edepten daha büyük bir bağışta bulunamaz.

(Mecmau'z Zevaid ve Menbau'l Fevaid, c.8, s.159)

 Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:

Evlat yedi sene efendi, yedi sene köle ve yedi sene de vezirdir.

(Vesailu'ş Şia, c.15, s.195)

 İmam Cafer Sadık (a.s) Hz. Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakletmiştir:

Çocukları sevin ve onlara karşı şefkatli davranın. Onlara verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü çocuklar sadece sizin onları rızıklandırdığını düşünürler.

(Vesailu'ş Şia, c.15, s.201)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

İnsanların sizin aranızda adaletli davranmalarını istediğiniz gibi siz de çocuklarınız arasında adaletli davranın.

(Mekarimu'l Ahlâk, s.220)

Adamın biri Resulullah'ın (s. a.a) yanında durmuştu. O sırada oğlu geldi yanına. Adam onu öperek dizinin üzerine oturttu. Sonra kızı geldi. Onu da yanına oturttu. Bunun üzerine Resulullah (s. a.a), "Onlara eşit davran." buyurdu.

(Mecmau'z Zevaid ve Menbau'l Fevaid, c.8, s.156)

Emirü'l Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Büyüklerinize karşı saygılı davranın ki küçükleriniz de size karşı saygılı davransınlar.

(Gureru'l Hikem, 780)

Emirü'l Müminin İmam Ali (a.s), oğlu İmam Hasan'a (a.s) şöyle buyurmuştur:

Gencin kalbi boş arazi gibidir; ekilen her şeyi kabul eder. Dolayısıyla ben, kalbin katılaşıp aklın bir şeyle meşgul olmadan önce seni edep etmeye başladım.

(Vesailü'ş Şia, s.15, s.197)

 Emirü'l Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

Küçük yaşında soran kişi büyüyünce cevap verir.

(Gurerü'l Hikem, 645)

  Emirü'l Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

İnsanları çok kınamayın; çünkü çok kınamak kin ve düşmanlığa neden olur.

(Tuhefu'l Ukul, 84)

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

İşlerinin çoğunu eşine ve çocuklarına ayırma. Zira ehlin ve çocukların Allah'ın dostu ise Allah onları zayi etmez; yok eğer Allah'ın düşmanı ise o hâlde, neden Allah'ın düşmanlarına üzülüyor ve çalışıyorsun?

(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 352)

İmam Hasan Askerî (a.s) şöyle buyurmuştur:

Çocuğun küçüklüğünde babasına karşı cür'eti, büyüdüğünde ona karşı isyankâr olmasına neden olur. (Biharu'l Envar, s.71, s.374)

*   *   *


TERBİYEYE ENGEL OLMAYAN SEVGİ

ÇOCUK TERBİYESİ

Çocuk Eğitimindeki Yanlışlar

Eğitim ve Terbiye

Çocuk ve Ahlâki Eğitim

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)