• Nombre de visites :
  • 1532
  • 16/10/2011
  • Date :

İran İslam İnkılabı

iran islam inkılabı

İran İnkılabı Milletlerin Doğu'yla Batı'dan Kurtulmayı Düşünmesini Sağlıyor

Hareketimiz Giderek Yayılmaktadır

Hareketimiz yayılıp genişlemekte ve milletlerin bağrında yer etmektedir. İran milletinin büyük bir gücün karşısına dikilebildiğini ve bu yolda ilerlediğini gören; bütün güçleri ardısıra sürükleyen şeytâni bir gücün karşısına bir milletin dikilip mukavemet ettiğini ve bu yolda ilerlediğini gören milletler. Onların da bu şeytânî güçle problemi

var tabi; bizim gibi onlar da bu meselelerle pençeleşmekte. Mısır'da Sedat'ın11 , başka yerlerde de başkalarının eliyle. Bütün milletler başlarındaki hükumetlerin pençesinde. Onlar da bu durumdan kurtulmak istiyorlar. İran'ın ölü vermek pahasına kıyam edip ilerlediğini gördüklerinde diğer milletlerin de kafasından aynı şey geçecektir tabi; diğer milletler de aynı şeyi arzuluyor çünkü, onlar da ayn şeyi yapacak inşaallah

Ae, 11/45, t:28. 9. 1358

***

Umarım Bütün İslam Ülkelerinin Başındakiler Bizzat Halkın Kendi Çocuklarından Olur

Bizim arzumuz bütün islam ülkelerinin, bütün islam beldelerinin ve dünyadaki bütün mustaz'af ülkelerin elele verip birlikte olmasıdır; cumhurbaşkanı, başbakan, meclis ve diğer devlet erkanının bizzat bu topluluğun arasından tayin edilmesidir, o zaman zarar görmez, darbe almazlar.

Ae, 12/286, t:20. 5. 1359

***

11  Sedat: Mısır'ın eski cumhurbaşkanı. 1978'de imzaladığı CampDavıd antlaşmasıyla, siyonist İsrail'le uzlaşma yolunu açan, ve bu çirkin adımla diğer uzlaşmacı arap ülkelerine öncülük eden Sedat, bir askeri tören sırasında (1981) müslüman bir yüzbaşı olan şehid Halîd İslambuli'yle yiğit arkadaşları tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldü.

İnşaallah İslamın Çehresine Gerilen Örtüler Kalkar

İslam çağlar boyunca mazlum olagelmiştir. Çünkü islamın istediği hep örtülü kaldı, islamın önerdiği proje ve görüşler hiçbir zaman gündeme getirilmedi, söylenmedi, uygulanmadı. Milletleri islamdan habersiz bıraktılar; tarihin cânileri islamı hep örtüler gerisinde tutmaya çalıştılar; bu hürriyet okulunu, bu bağımsızlık dinini, zalimlerle mücadele ve savaş halinde, mazlumlarla düşkünlerle ise kardeş olan bu okulun tanıtılmasını hep önlemek istediler. Umarım yaşadığımız şu çağda bize bu tevfik nasip olur; güç sahiplerinin islamın çehresine gerdikleri bu perdeleri, islam hakikatlerine çekilen bu örtüleri kaldırmak bizlere, bütün azizlere, bütün islam mübelliğlerine nasip olur inşaallah; islam alimleri, islam mübelliğleri ve hizmet vermekte olan bütün gençlerin eliyle islam tanıtılır ve tanınır inşaallah. Dünya güçleri, islamın gücünü inkar etmedeydi; devletler ve işbaşına gelen hükumetler; ister islama muhalif olsun ister olmasın, bütün hükumet ve yönetimler kasten veya cehaletleri yüzünden, islamı hep perdeler gerisinde tuttular tanıtmadılar islamın gücü dünyada, dünyanın çeşitli kavim ve kesimleri arasında hiç bilinmedi; şimdi bizim zamanımızda bizim vatanımız İran'da islamla ilgili küçük bir ortam, küçük bir örnek oluşuvermiş durumda. Bu örnek bizim gençlerimizin islam uğruna kan ve can vermeye amâde olduklarını; tam islamın istediği gibi küfrün, zındıklığın, zulmün ve zalimlerin karşısına mertçe dikildiklerini, bu yolda fedakarca canlarından geçebildiklerini gösterip ispatlamış oldu herkese.

Ae, 16/57, t: 10.12. 1360


İslam inkılabı, İslami kültür ve medeniyetin ihyası

İran İslam İnkılabı-1

İran İslam İnkılabı-2

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -1

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)