• Nombre de visites :
  • 2196
  • 16/10/2011
  • Date :

Anne-Babanın Çocuk Üzerindeki Hakları-4

anne-babanın çocuk üzerindeki hakları

İmam Cafer (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Eğer, ölümün sizlere kolay olmasını istiyorsanız, akraba ve yakınlarınıza başvurunuz, anne ve babanıza iyilik ediniz. Bu durumda ölüm meleğinden şu söz işitilir: ”Ona sıkı davranmayınız.”‌Yine bu iş, ömrün sonuna kadar fakirliği sizden uzaklaştırır.”‌

Bir şahıs Kâbe’nin yanında Ebu Zer’e şöyle dedi: ”Ali’nin yüzüne çok bakıyor musun?”‌ Ebu Zer cevabında şöyle dedi: ”Ben Peygamber’in yanındaydım, benimle Fatıma’nın arasında fazla bir fasıla yoktu. Bana hitaben şöyle buyurdular: ”Ali b. Ebi Talib’e bakmak ibadettir, anne babaya şefkat ve rahmetle bakmak ibadettir.”‌[1]

Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Anne ve babanın, Allah’a isyan dışında her konudaki sözünü kabul et.”‌

Yedinci İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Bir şahıs, Allah Resulü’ne şöyle arz etti: ”Bana, baba haklarını söyle.”‌ İmam şöyle buyurdu: ”Onu ismiyle çağırmaması, ondan önce yürümemeli, ondan önce oturmamalı ve ona sövülmesine sebep olmamalı.”‌[2]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Anne ve baba hakkında çocuklara üç şey farzdır: Her haliyle onlara teşekkür etmeli, Allah’a isyan dışında emir ve yasaklarını kabullenmeli, gizli ve açıkta onların hayrını dilemelidirler.”‌[3]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

”Anne babasının hakkına riayet etmeyen kimseye şöyle denilir: İstediğin gibi davran, şüphesiz ben seni bağışlamayacağım.”‌[4]

Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: ”İki şeyin cezası hususunda dünyada acele edilir: ”Zina ve anne babaya karşı gelmek.”‌[5]

Hakeza Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: ”Herkim anne babasını üzerse, şüphesiz onlara asilik yapmıştır.”‌[6]

Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Anne ve babaya sert bakmak, onlara isyan sayılır.”‌

Bir şahıs Allah Resulü’ne şöyle arz etti: ”İşlemediğim çirkin bir amel yoktur. Acaba bana tövbe yolu açık mıdır?”‌ Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: ”Anne baban hayatta mıdır? ”‌ O şöyle dedi: ”Annem vefat etmiştir, ama babam hayattadır.”‌ Peygamber şöyle buyurdu: ”Eğer bütün günahlarının bağışlanmasını istiyorsan, git ve babana iyilik et.”‌ O şahıs, camiden çıktığı zaman Peygamber şöyle buyurdu: ”Keşke annesi (hayatta) olsaydı.”‌[7]

Hz. Musa (a.s) üç defa, Allah’tan kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince kendisine şöyle hitap edildi: ”Sana iki defa anneni, bir defa da babanı tavsiye ediyorum.”‌[8]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Üç şeyde hiç kimse için özgürlük yoktur: İyi ve kötüye emaneti eda etmek, iyi ve kötüye verilen ahde vefa göstermek, iyi ve kötü anne babaya iyilikte bulunmak.”‌[9]


[1]- Bihar, c. 38, s. 196

[2]- Bihar, c. 74, s. 45

[3]- Tuhef’ul-Ukul, 238

[4]- Bihar, c. 74, s. 61- 74

[5]- a. g. e.

[6]- a. g. e.

[7]- Bihar, c. 74, s. 82

[8]- Bihar, c. 13, s. 330

[9]- Vesail, c. 21, s. 490

AnneBabanın Çocuk Üzerindeki Hakları -1

AnneBabanın Çocuk Üzerindeki Hakları -2

AnneBabanın Çocuk Üzerindeki Hakları -3

Anne-Baba Hakkı

İSLAM DA ANNENİN MAKAMI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)