• Nombre de visites :
  • 1135
  • 10/10/2011
  • Date :

Anne-Babanın Çocuk Üzerindeki Hakları-3

anne-babanın çocuk üzerindeki hakları

Kufe’ye geri döndüğümde İmam’ın annem hakkındaki tüm emirleriyle amel ettim. O bana şöyle dedi: ”Bana gerçeğini söyle, sen Müslüman mı oldun? ”‌ Ben şöyle dedim: ”Evet, bütün bu hizmetleri ve muhabbetleri de zamanımın imamı ve Allah Resulü’nün oğlu olan İmam Sadık’ın (a.s) emriyle yaptım.”‌ Annem: ”O, peygamber midir?”‌ diye sordu. Ben şöyle arz ettim: ”Hayır, o altıncı İmamdır ve Allah Resulü’nün torunudur.”‌ Annem şöyle dedi: ”Hayır, benim hakkımda yaptığın bu işler, Allah’ın peygamberlerinin emridir, ben körüm, kör olduğum halde de senin dininin daha iyi bir din olduğunu anlıyorum. Beni de dine hidayet et.”‌

Böylece annem de benim vasıtamla Müslüman oldu, öğle namazını benimle kıldı, akşam namazı vakti geldiğinde şöyle dedi: ”Yine namaz kıl ki ben de seninle birlikte namaz kılayım. Zira ben öğle namazından lezzet aldım.”‌ Böylece akşam namazını da benimle kıldı ve namazdan sonra dünyadan göçtü. Burada İmam’ın bana söylediği şu sözü hatırladım:

”Eğer annen dünyadan göçerse, sen onu defnet.”‌

Sabah erkenden Şiileri haberdar kıldım, onlar, ”keşişe söyle”‌ dediler. Ben, ”o Müslüman olmuştu”‌ dedim. Böylece onlar iş bitinceye kadar bana yardımcı oldular. [1]

Cabir-i Cu’fi ise şöyle diyor: ”İmam Sadık’ın (a.s) huzurunda idim. Bir şahıs şöyle dedi: ”Annem ve babam Ehl-i Sünnettendir ve çok bağnazdırlar, onlara nasıl davranayım? ”‌ İmam şöyle buyurdu: ”Sen gerçek Şiilerimize karşı nasıl davranıyorsun? ”‌ O şahıs şöyle arz etti: ”Aşk, muhabbet gösteriyor ve sorunlarını halletmeye çalışıyorum.”‌ İmam şöyle buyurdu: ”Anne ve babana karşı da aynı şekilde davran.”‌[2]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: ”Bir genç anne ve babası hayattayken onlara çok hizmet ediyor, ölümünden sonra da anne ve babasının vasiyetinde şu cümleyi görüyor: ”Oğlum, bir miktar borçluyuz. Bu borcumuzu ödeyemedik, sen bizim tarafımızdan bu borcu öde.”‌ O genç şöyle diyor: ”Beni asla ilgilendirmez, hayatları zamanında bunu kendileri ödemeliydi.”‌ O genç, Allah-u Teâlâ’dan onlar için mağfiret bile dilemiyor, bundan dolayı Allah onu, anne babaya asi olan kimselerden yazılmasını emreder. Bir çocuk da anne ve babasının zamanında onların hakkını zayi ediyor, ama ölümünden sonra onların borcunu ödüyor ve onlar için mağfiret diliyor. İşte bundan dolayı anne babasına iyilik edenlerden sayılır.”‌[3]

Emali kitabında İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edildiği üzere Musa (a.s) arşın gölgesinde çok güzel bir yüz görünce şöyle arz etti: ”Arşın başına gölge saldığı bu şey nedir? ”‌ Kendisine şöyle hitap edildi: ”Bu şahıs, anne ve babasına çok iyilik etmiştir, dolayısıyla da dosyası, laf taşımaktan ve iki kişinin arasını bozmaktan temizlenmiştir.”‌


[1]- Vesail, c. 1, s. 491

[2]- a. g. e. s. 490

[3]- Bihar, c. 74, s. 59

Anne-Babanın Çocuk Üzerindeki Hakları-2

AnneBabanın Çocuk Üzerindeki Hakları -1

Anne-baba olma sanatı

Anne Ve Baba 1

Anne Ve Baba 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)