• Nombre de visites :
  • 890
  • 2/10/2011
  • Date :

İSLAM İNKILABI SONRASI MAHRUM BÖLGELERİN EKONOMİK KALKINMASI -2

islam inkilabi sonrasi mahrum bölgelerin ekonomik kalkinmasi

Dünya onarım ve kalkınma bankası başkanının son raporunda şöyle denilmektedir: 1979 yılı devriminden şimdiye kadar İran insani kalkınma, sosyal sigorta ve sosyal adalete fazlasıyla ilgi göstermiş ve bu yolda kabul edilebilir önemli başarılara da imza atmıştır ve son 20 yıl içinde sosyal alanlarda yapılan büyük yatırımlar, yüksek öğretimin yaygınlaştırılması, sağlığın ülke geneline yayılmasına çalışmak ve halk kitlelerine sübvansiyon vasıtasıyla dolaylı ve direkt yardımların yapılması neticesinde 1978 yılında %47 olan fakirlik oranında büyük bir azalma sağlanarak %15.5’e düştü”‌.

Dünya onarım ve kalkınma bankası başkanının raporunda ayrıca tüm sosyal istatistiklerin İran’ın gelişme kaydettiğini ve bu ülkenin halı hazırda kendi rütbesindeki ülkelerin seviyesine ulaştığını belirtmektedir.

Şah rejimi döneminde toplumun en mahrum, yoksul kesimi köylülerdi. Bu bakımdan İslam İnkılabının zaferinden sonra tarım sektörüne özel ilgi gösterilmiştir.

İran İslam Cumhuriyetinde tarımcılara gösterilen ilgi sadece tarım mahsulünün artışının sağlanması amacına yönelik yapılmamaktadır.

 Bilakis her bir köylü artık kendilerine layık olan yeterli sağlık ve öğretim hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Nitekim dünya bankasının Birleşik Arap emirliğinde düzenlediği 2003 eylül oturumun raporunda da bu konuya temas etmiş ve son 20 yıl içinde İran’da vuku bulan sosyal ve bayındırlık hizmetlerini övgüyle anmıştır

Ülkede halkın özellikle köylülerin hayat seviyelerini yükseltmek ve imkanlarını artırmaya gösterilen özel ilgi artık kendi meyvesini vermektedir.

Geçen ay yapılan bir açıklamada buğday tarlalarının artırılması nedeniyle İran’ın buğday mahsulü üretimi alanında kendine yeterliliğe geldiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere eski rejim döneminde İran dünyanın başlıca buğday üreten ülkelerinden biriydi ve bu mesele İranlı makamlar üzerinde çok ağır ekonomik mükellefiyet ve baskı bırakmaktaydı.

Hükümetin resmi rakamları uyarınca İran 1997 ila 2001 yılları arasında kuraklık nedeniyle en önemli buğday ithal eden ülkelerden oldu. Örneğin 1997 yılında İran bir milyar 108 milyon dolar buğday ithalatına tahsis etti.

Fakat şimdiki buğday üretme sürecinin devam etmesiyle 2002 yılında iki milyon 795 bin ton olan buğday ithalatı 2003 yılında 520 bin tona düştü. İhtiyaç duyulan buğday üretiminde yeterliliğe ulaşılması İran halkı ve devletinin son 26 yıl içindeki çabalarının bir sonucudur.

Genel olarak  şunu belirtmek gerekir ki İran’ın ekonomik ve sosyal kalkınması ve gelişmesi öyle bir aşamaya ulaşmıştır ki hatta İslam inkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti düşmanları bile onu inkar edememekteler ve belli aralıklarla bu başarıları dile getirmeye mecbur kalmaktalar.

Elbette şurası bir gerçektir ki bağımsızlık ve hürriyetlerini elde etmeye azmeden her bir halk kendi ihtiyaçlarını bizzat kendisinin sağlamasına çalışıp çaba göstermesi gerekmektedir.


İSLAM İNKILABI SONRASI MAHRUM BÖLGELERİN EKONOMİK KALKINMASI -1

İslam inkılabı, İslami kültür ve medeniyetin ihyası

İran İslam İnkılabı-1

İran İslam İnkılabı-2

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)