• Nombre de visites :
  • 1949
  • 27/9/2011
  • Date :

Takva Elbisesi

takva elbisesi

Takva elbisesi ise, o daha hayırlıdır...

”Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır bir şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin”‌ (Âl-i İmrân Sûresi, 102. âyeti)

”Kendilerine peygamberler gönderdiğimiz memleketlerin halkı iman etseler ve takva sahibi olsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat onlar peygamberlerimizi ve âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları işledikleri günahlar sebebiyle cezalandırdık.”‌ (A’raf Sûresi, 96. âyeti)

Yüce Allah, bu ifade ile, insanın ayıp yerlerini örterek açıkta kalmasından rahatsız olduğu yerlerinin görünmesini önleyen zahirî elbiseden, insanın meydana çıkmasını istemediği batınî ayıplarını örten batınî elbiseye geçiş yapıyor. Bu batınî ayıplar, şirk ve diğerleri gibi günah rezillikleridir. Bu rezillikleri örtecek olan elbise, Allah'ın emri olan takvadır.

Şöyle ki, insanın ayıplarının meydana çıkmasının doğurduğu acı ve utanç, psikolojik bir duygudur ve hem zahirî ayıp yerlerinin, hem de batınî ayıplarının ortaya çıkmaları durumunda duyulan ıstırap aynı türdendir. Yalnız batınî ayıpların ortaya çıkmasından doğan ıstırap daha acı, daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Çünkü bu ayıbın hesabını Allah soracak ve sonucu da kaçınılmaz bir bedbahtlık ve kalpleri tutuşturan cehennem ateşidir. Bundan dolayı takva elbisesi, görünür elbiseden daha hayırlıdır.

Bu anlama işaret etmek ve etkisini pekiştirmek için bu ifadenin hemen arkasından "Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Ola ki, düşünüp ders alırlar." buyruluyor. Yani, insanın meydana çıkmasından rahatsız olduğu ayıp yerlerini örtme ihtiyacını gideren elbiseler edinmesine yönlendirilmesi, Allah'ın bir ayetidir. Eğer insan bu ayeti irdeler, iyice değerlendirirse, meydana çıkmalarından rahatsız olacağı batınî ayıplarının da olduğunu fark eder ki, bu batınî ayıplar nefsinin rezillikleridir. Bunların örtülmesi, görünür elbise ile dışarıdaki ayıp yerlerini örtmekten daha gerekli ve daha vazgeçilmezdir. Bu batınî rezillikleri örten, bu kaçınılmaz ihtiyacı gideren elbise ise, Allah'ın emrettiği ve peygamberlerinin dilinden açıkladığı takva elbisesidir.

Takva elbisesinin ne olduğu hakkında tefsir âlimlerinin ortaya attıkları başka görüşler vardır. Kimine göre bu elbise, iman ve salih ameldir. Kimine göre, dış görünüş güzelliğidir. Kimine göre, utanma duygusudur. Kimine göre, dünyadan eletek çekmişliği ve alçak gönüllülüğü ifade eden kaba ve kalitesiz dokunulmuş kumaşlardan yapılmış elbiselerdir. Kimine göre, İslâm'dır. Kimine göre, savaş kıyafetidir. Kimine göre, insanın avret yerlerini örten elbiselerdir. Kimine göre, Allah korkusudur. Kimine göre, takva sahiplerinin kıyamet günü giyecekleri elbiselerdir ki, hiç şüphesiz o, dünya elbiselerinden daha hayırlıdır. Görüldüğü gibi bu görüşlerin hiçbiri ayetin akışına gerektiği gibi uymuyor.


TAKVA (1)

TAKVA (2)

Takvanın Hakikati

TAKVA VE BÜYÜK GÜNAHLAR

Takva Sahibi Olmak-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)