• صارفین کی تعداد :
  • 696
  • 9/16/2011
  • تاريخ :

شغل شما چيست؟

فارسی

نانوا : کسي که نان ميپزد . (نانبائي)

نجار: کسی که میز، صندلی و در را با چوب میسازد. (بڑهئی)

بنا: کسی که ساختمان میسازد. (معمار)

نقاش: کسی که ساختمان را رنگ می کند. (رنگساز)
خیاط : کسی که لباس میدوزد. (درزی)
کشاورز: کسی که کشت و زراعت می کند.  (کسان)

بافنده: کسی که پارچه می بافد. (جولاها)

فروشنده: کسی که جنس یا کالا می فروشد. (بیچنے والا)
راننده: کسی که وسیله ای را می راند. (ڈرائیور)

نویسنده: کسی که مقاله یا کتاب می نویسد. (مصنف)

 

پيشکش : شعبہ  تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

در مدرسه