• Nombre de visites :
  • 1014
  • 12/9/2011
  • Date :

Eğitim dalında İslam İnkılabının başarıları -2

eğitim dalında islam inkılabının başarıları

Bu arada söz konusu teşkilat sadece cahillerin eğitimiyle yetinmedi ve köy muhitlerinde de kitap okuma kültürünü yaymak amacıyla ülkenin 16 eyaletinde seyyar kütüphaneler oluşturdu.

Sizinle konuştuğumuz şu anda bile ülkenin 20 bin civarında uzak ve yakın köyünde okuma yazma nimetinden yoksun olanlara okuma yazma öğretmekteler.

Okuma yazma seferberliği hareketi yetkililerinden birinin belirttiğine göre2001 yılından şimdiye kadar ülke çapında 2 bin öğretim merkezi açılmış ve bunların 400 ü sadece 2003 yılının ilk 6 ayında tesis olunmuştur.

Bu merkezlerde ilk okul beşinci sınıf aşamasına kadar eğitim ve öğretim verilmenin yanı sıra hayatın bir takım gerekleri ve sanatları da ilgili uzmanlarınca öğretilmektedir.

Malumunuz olduğu üzere İran dünya ülkeleri içerisinde en genç nüfusa sahip ülkeler kategorisinde bulunuyor ve son 20 yıl içinde İran’ın nüfusu hemen hemen iki kat artmıştır.

Bu olay ise bir taraftan faal, aktif genç ve dinamik iş gücünün varlığını müjdelerken diğer yandan yüksek öğretim imkanlarını sağlamak ve genişletmek alanında ülke müdürleri ve programlamacılarının işini bir o kadar zorlaştırıyor ve bu konu çok geniş kapsamlı dakik bir programlamayı gerekli kılmaktadır.

Kuşkusuz ülke yüksek eğitim merkezlerinin kapasitesi halı hazırda tüm öğrenciler için yeterli değildir ama bu aşamada bile İslam İnkılabının getirileri şah rejimi dönemiyle mukayese edildiğinde çok büyük gelişme ve başarı elde etmiştir. Öyle ki öğrencilerin nispeti 100 bin kişiden beş yüz kişiye oranla bu rakam İslam İnkılabından sonra 2500 kişiye ulaşmıştır.

Bu süre içinde İslam İnkılabının başında yüksek doktora bölümü öğrencileri sayısı şu anda 12 bin kişiye ulaşmıştır. Bu rakamlar yüksek eğitim dalında öğrenci sayısı ve imkanlarının 10 kat arttığını gösteriyor ve bu ise her yönetimin iftihar edebileceği bir sonuçtur.

İran İslam Cumhuriyeti  İslam İnkılabının sosyal adalet alanındaki hedeflerini tahakkuk ettirmek ve genç kuşağın yüksek eğitim dalındaki taleplerini karşılamak için ülkenin dört bir yanında sayısız devlet öğretim merkezileri kurmuştur.

Buna ek olarak eğitim ve öğretim bakanlığı icra kurumu organlarının ihtiyaçlarını telafi etmek ayrıca toplumun gerek duyduğu maharet ve sanat dallarını öğretmek için ilmi teknik öğretim sistemi icat etmiş ve bunu ülke geneline yaymıştır.

Öyle ki 2002 yılında yüksek öğretim dalında kabul edilenlerin %20si bu kesimde eğitim görmüş kimselerden oluşmaktaydı.

Genel öğretim dalında İslam İnkılabının getirileri ve ülke çapında yüksek eğitim merkezlerinin yaygınlaşması, kaliteli bir yaşam tarzının sağlanmasının İslami İran toplumunun yetenek ve kapasitesinin eğitim ve geliştirilmesi düşüncesinden kaynaklanmaktadır.


Eğitim dalında İslam İnkılabının başarıları -1

İslam inkılabı, İslami kültür ve medeniyetin ihyası

İran İslam İnkılabı-1

İran İslam İnkılabı-2

İmam Humeyninin Kıyamı-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)