• Nombre de visites :
  • 1299
  • 12/9/2011
  • Date :

Eğitim dalında İslam İnkılabının başarıları-1

eğitim dalında islam inkılabının başarıları

Her bir toplumun ekonomik hayatı, çalışma ve sermaye meselesi gibi faktörlerle irtibatlı olmaktan daha ziyade o toplumun insan gücünün genel eğitim ve kültür seviyesiyle direkt ilişki içindedir.

Mukaddes İslam dini gerçekçi bir yaklaşımla defalarca ayet ve hadislerde ilim öğrenmenin faziletinden söz edilmiş ve o toplum fertleri için bir fariza olarak nitelendirilmiştir.

Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed sav. Bir hadisi şerifinde Utlubul İlme Minel Mehdi İlel Lehd yani beşikten mezara kadar ilim öğrenin diye buyurmaktadır.. Dolayısıyla kendi kaynak ve ilkesini üstün İslami düsturlardan alan İslam İnkılabı da toplumun kültür seviyesini yükseltmek ve eğitmek hususunda ilgisiz kalamazdı.

Özellikle İslam İnkılabı esasında kültürel hamuru olan bir devrimdi ve İslam devleti sorumluları ki kalkınmayla eğitim arasında çok yakın bir ilişki olduğu gerçeğini kavramışlardı.

Pehlevi saltanatının son yıllarında İran’da okur yazarsızlık aleyhinde yoğun bir mücadele sürdürüldüğüne dair yaygın bir propaganda vardı. Fakat gerçek hiç de böyle değildi.

Tahran ve diğer birkaç büyük şehrin dışında İran’ın öteki bölgelerinde özellikle mahrum kesimlerinde toplumun eğitim ve okur yazarlık öğrenmesi yolunda hiçbir program ve çalışma yoktu. Şah rejimi dikta özelliği ve bağımlı yapısı nedeniyle Müslüman İran halkının bilinçli, şuurlu ve uyanık olmasından dehşet duymaktaydı.

Bunun içinde halk kitlelerinin ilim ve kültür seviyesinin yükselmesini, okur yazarlarının olmasını istemiyordu. Fakat İran İslam Cumhuriyeti halkın uyanıklığı ve bilincinden kaynaklanmış ve devamlılığı da onların şuur ve bilinç seviyelerinin giderek artmasına bağlıdır.

Bunun için de İslam İnkılabının zaferinden hemen sonra eğitim ve öğretim teşkilatlarının yeniden yapılandırılması ve takviye edilmesi çalışmaları başlatıldı ve buna paralel olarak okur yazar öğretme hareketi de tüm İran’da yoğun bir çalışma başlattı.

İran İstatistik merkezi gösterge ve rakamlarına göre miladi 2000 yılında İran’da okur yazarlı insanların sayısı %82,7’ye ulaşmıştı.

Şah rejimi döneminde okur yazarı olmayan kimseler daha ziyade köylülerden ibaretti. Köy ve kasabalarda eğitimli kadın sayısı erkeklere oranla çok daha düşüktü. Fakat İslam İnkılabının zaferinden sonra ülkenin okur yazarlı kesimine %36’lık bir rakam daha eklinmiş oldu.

İran İslam Cumhuriyeti düzeni son 20 yıl içinde ülkede okur yazarlı insanların sayısını artırarak ve kadınlarla erkekler arasında var olan her türlü ayrımı gidererek ülkede tahsilli kadın oranını bir anda %78.5 ve erkeklerin oranını ise %87.7 oranına çıkarmayı başardı.

İran İslam Cumhuriyeti okur yazar öğretme hareketi başkan vekili Eylül 2002 tarihinde dünya cehaletle mücadele günü dolayısıyla yaptığı bir açıklamada kendileri tarafından okuma yazma öğrenenlerden önemli bir bölümün ülkenin üst düzey öğretim merkezlerine girme hakkı kazandıklarına temasla şimdiye kadar 1 milyon 600 bin kişinin yüksek tahsili bitirerek mezun olduklarını ve 800 bini aşkın kişinin de orta öğretim kesiminde tahsilini sürdürmekte olduklarını söyledi.


İslam İnkılabının ekonomik başarıları -1

İslam İnkılabının ekonomik başarıları -2

Rahmetli İmam Humeyni ve İslam İnkılabı-1

Rahmetli İmam Humeyni ve İslam İnkılabı-2

İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)