• Nombre de visites :
  • 1026
  • 11/9/2011
  • Date :

Hz. Alinin İmamet ve Hilâfeti-3

hz. alinin imamet ve hilâfeti

Burada okuyucularımıza şunu hatırlatmam gerekir ki, biz ashaba asla hakaret etmiyor ve onlar karşı nefret duymuyoruz, haklarına saygı duyuyoruz. Fakat bununla birlikte muhakeme ve araştırmalarımızda hak ve hakikati beyan etmekten çekinmeyeceğiz. Evet, biz icma iddiasında bulunanların bu iddialarının delilsiz bir iddia olduğunu görüp bunu eleştiriyoruz ve bu eleştirilerimizi de yukarıdaki kesin konularla ispatlayarak şöyle diyoruz:

Ehlisünnet ulemasından olan meşhur İbn-i Abdurab-bih, "İkdu'l-Ferid" adlı eserinin 3. cildinin 77. sayfasında şunları yazar:

"Ali b. Ebutalip, Abbas b. Abdulmuttalip ve Zübeyr b. Avam, Ebu Bekir'e biatten sakınarak Ali'nin evinde toplandılar. Ömer b. Hattab da Ali'nin evine gitti. Olumlu bir cevap almayınca yanındakilere, 'ateş getirin.' dedi."

"Bunun üzerine Fatıma, 'Ey Ömer! Benim evimi mi yakacaksın?' dedi."

Bu feci olaydan anlaşılıyor ki, Ali b. Ebutalip, Resu-lullah'ın amcası Abbas b. Abdulmuttalib ve Zübeyr b. Avam Ebubekr'e biat etmeyip Ali'nin evinde toplanmışlar, bu nedenle de Ömer b. Hattap Ebu Bekir'le birlikte Ali'nin evine doğru hareket edip Ali'yle evindeki topluluğu biate davet etmişler, fakat Ali'yle evinde toplananlar bunu kabul etmemişlerdir.

Bunun üzerine Ömer yanındakilere, "Ateş getirin..." demiştir. O sırada Resulullah'ın (s.a.a) kızı, "Ey Ömer! Benim evimi mi yakacaksın?" demiştir.

Ehlisünnet ulemasından olan "Muhammed Vecdî" 12 ciltten oluşan "Dairetu'l-Maarif"inin 3. cildinde hilâfet konusunda şunları yazar:

"Ali b. Ebutalib'le bir gurup, Ebu Bekir'e biatten sakınınca, Ömer, aralarında Useyd b. Huzeyr ve Selme b. Esir'in de bulunduğu bir grupla gidip onu biate davet etti. Ali taraftarlarından olan Zübeyr kılıcını çekerek Ömer'le beraberindekilere saldırdı.

Ömer, adamlarına Zübeyr'i tutmalarını emretti. Selme, Zübeyr'e saldırarak kılıcını elinden aldı ve Ali'yi biat etmesi için Ebu Bekir'in yanına götürdüler.

Ali, hakkını isteyince Ebu Bekir, 'Seni biate zorlamam.' dedi. Fakat Ömer, 'Ey Ali, biat etmedikçe kurtulamazsın.' dedi. Bunun üzerine Ali, 'Ey Ömer! Yarısı senin olan bir işe girişiyorsun. Yarın sana bırakması için bugün hilâfeti Ebu Bekir'de sağlamlaştırıyorsun.' dedi. Ali, Fatıma'yı bir ata bindirerek ashabın evlerine götürüp hakkını istedi..."

Ey okuyucumuz! Biraz düşün! Böyle bir ortamda, öyle bir saldırı ve karşılamada icma iddiasında bulunup ispatlamak nasıl mümkün olabilir!???

Eğer ümmet icma etmiştiyse o hâlde bu saldırı da neyin nesi oluyordu? Bu hareketlerin anlamı nedir? Acaba Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyn ve Abbas b. Abdulmuttalip o ümmetten değiller miydi? Birisi Fatıma'nın iddiasına "batıldır" diyebilir mi? Acaba Fatıma'nın sözü ve iddiası Re-sulullah'ın (s.a.a) sözü ve iddiası değil midir?...

Bilindiği gibi Ebu Bekir, Ali'nin delilini reddetmeyerek, "Seni biate zorlayamam." diyor ve hatta hilâfeti kabul ettiği için pişman olduğunu belirtiyor.

Bütün Ehlisünnet yazarları Ebu Bekir'in, "Ey Ebe'l-Hasan! Eğer bilseydim bunu kabul etmezdim." dediğini kaydederler. Ama bu arada Ömer b. Hattap neden kendi başına kalkıp Ali'nin evine gitti? Acaba Ömer halife miydi veya halifenin askerlerinin komutanı mıydı? Bunu anlayamadık biz! Ne yazık ki bu olay, tarih sayfalarından silinmeyecek ve halledilmeyecek siyah bir lekedir.


Hz. Alinin İmamet ve Hilâfeti-1

Hz. Alinin İmamet ve Hilâfeti-2

Resulullahın (saa) Vasisi-1

İmamlar Arzın Rükünleridir -1

İmamlar Allah’ın Nurudur -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)