• Nombre de visites :
  • 1456
  • 10/9/2011
  • Date :

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-1

bahrani sahib-i hadaik (ra)

Yusuf B. Şeyh Ahmed Bahrani

[Ö. H/1186, M/1765]

Doğum Yeri

Yusuf Bahreyni Mahuz kasabasında ilim ehli ve mümin bir ailede dünyaya geldi.

Babası Şeyh Ahmed ve dedesi o bölgenin ileri gelen tanınmış âlimlerindendi.

Yusuf, dedesi Şeyh İbrahim'in yanında okuma yazma ve Kuran okumayı öğrendi. Zamanın meşhur fıkıh, akli ilimler, hadis ve matematik üstadı olan babasının dersleriyle İslami ilimlerle tanıştı. Yusuf, büyük bir arzu ve istekle dini ilimler tahsiline başladı.[1] Ancak bu durum fazla devam etmedi. Haricilerin Bahreyn'e saldırısı ve Şiilerin katliamı Yusuf ve onun gibilerini Katif'e hicret etmeye zorladı. Yusuf, Katif'in Şahur kasabasına yerleşerek orada tahsiline devam etti. Sıkıntılı ve acı dolu günler unutulmadan hicri 1131'de Nasibiler ve Haricilerin vahşice saldırı ve katliamları tekrar başladı. 24 yaşından olan Yusuf, bu katliamda babası Şeyh Ahmed'i kaybederek ederek ailesinin sorumluluğunu üstlendi. Bir yandan Bahreyn'deki küçük hurma bahçesinde çalışıp ailesinin geçimini sağlıyor diğer taraftan da tahsiline de devam ediyordu. Aradan iki yıl geçmişti. Yusuf (r.a) dimdik duran hurmalardan acılar karşısında durmayı öğrenmişti. Tüm sıkıntılara göğüs gererek ailesinin geçimini ve tahsilini bir arada sürdürüyordu. Altı yıl Bahreyn'de Şeyh Ahmed b. Abdullah Biladi'nin derslerine katıldı.

Yusuf (r.a) hacdan döndükten sonra Katif'te iki yıl ikamet etti. Bu zaman zarfında büyük üstat Şeyh Hüseyin Macuri'nin yanında Şeyh Tusi'nin Tehzib kitabını okudu. Fakat o maddi imkânsızlıkları nedeniyle tekrar Bahreyn'e dönmek zorunda kaldı. Artık Yusuf'un kardeşleri büyümüş ve ailelerinin geçimlerini sağlayacak yaşa gelmişlerdi. İlim aşığı Yusuf (r.a) Şiraz'a hicret ederek orada büyük üstatlardan istifade ederek öğrenci yetiştirmeye başladı. Yusuf, 40 yaşına basmıştı. O Şiraz'ın Cuma İmamı olmuştu. Anne ve kardeşlerini Şiraz'a getirerek onlarla beraber 14 yıl orada ikamet etti.

Şiraz'daki bu mutluluk tablosu fazla sürmedi. Hicri 1156'da Naimdan Han'ın Şiraz'ı işgal edip büyük küçük demeden yediden yetmişe herkesi katliam etmesi Şeyh Yusuf'u (r.a) hicret etmeye zorladı. Anne ve kardeşlerini Bahreyn'e göndererek kendisi de Fesa'ya gitti. Oraya gittikten bir süre sonra evlendi ve orada 8 yıl kaldı.

Fesa diğer yerlere göre daha sakin ve huzurlu bir yerdi. Şeyh Yusuf (r.a) bu fırsattan istifade ederek büyük bir işe başladı. Ömrünün ve zahmetlerinin semeresi olan, müçtehitlerin ders kürsülerinde istifade ettiği fıkıh kitabı "el-Hedaiku'l-Nazire fi Ahkâmil-İtreti't Tahire" kitabını yazdı. Bu kitaptan sonra Şeyh Yusuf (r.a) "Sahib-i Hedaik" olarak meşhurdur.

Naimdan Han hicri 1164'te Fesa'yı da işgal edince halk şehri terk ederek dağlara sığındı. Bu işgalde Sahib-i Hedaik'in birçok değerli eseri ve notları yakılarak yok edildi. Sahib-i Hedaik İstihbanat'a gitti. Orada kısa bir müddet kaldıktan sonra İmam Rıza'yı (a.s) ziyaret etmek için Meşhed'e ve Hz. Masume'yi de ziyaret etmek için de Kum'a gitti. O mukaddes topraklardaki ziyaretleri tamamladıktan sonra Behbehan'a oradan da usulcüler ve içtihatçıların merkezi Necef İlimler Havzasına ardından da Ahbarilerin merkezi sayılan Kerbela İlimler Havzasına gitti.[2]


[1]-Lu'lu'l Bahreyn, s.442.

[2]-Mukaddimetu'l Fahire, s.191-194.

Şeyh Muhammed Hasan Necefi, (Ö. H. 1266)

Hüseyin Kulu Hemedani (1)

Merhum Mirza Cevad Tebrizî (ra)-1

Mukaddes-i Erdebili (ra)-1

Muhakkik-i Saninin (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)