• Nombre de visites :
  • 1564
  • 7/9/2011
  • Date :

Rahmetli İmam Humeyni ve İslam İnkılabı-1

rahmetli imam humeyni ve islam inkılabı

Rahmetli İmam Humeyni’nin İslam Cumhuriyeti diye adlandırdığı yönetim tarzı o güne kadar dünyada hiçbir benzeri ve eşi görülmemiş bir yönetim tarzıydı. Bunun dışında bu meselenin gündeme getirilmesi için İmam Humeyni’nin izlediği metot ve yönetim tarzının belirlenmesinin referandumla halka bırakılması dünya devrimler tarihinde eşine rastlanılmamış bir olaydı.

İslam İnkılabının zaferinden sadece iki ay sonra Mart 1979 tarihinde referanduma gidildi ve Müslüman İran halkı kendi rehber ve liderleri tarafından kendi yönetimlerini belirlemek için oy sandıklarına davet edildiler.

İran halkının gerçekleştirdiği  İslam İnkılabı hariç hiçbir devrimin  tarihinde eski devrimci ve şimdiki güç sahiplerinin yönetim tarzının belirlenmesinde halkın görüşüne baş vurduklarını görmüyoruz.

Fakat İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Humeyni esas ölçünün halkın oyu olduğunu ilan ederek 1979 referandumuna gerekli ortamı hazırladı.

Gerçi İslam Cumhuriyeti  hükümetinin oluşturulması Müslüman İran halkının inkılabın tüm alanlarında verdikleri stratejik İstiklal, hürriyet, İslam Cumhuriyeti sloganının bir parçasıydı ve İslam İnkılabının zaferinden sonra yapılan referandumda ise halkın %98 inden fazlası İslam Cumhuriyetini tercih ederek ülke idaresinin İslam Cumhuriyeti olmasını kabul ettiler.

 İran’da Müslüman halkın İslam Cumhuriyeti nizamının kurulmasına yönelik tüm irade ve istemlerine rağmen Batı İslam ve Cumhuriyetin iki farklı olgu olduğu ve onların bir arada olamayacakları düşüncesini halklara aşılayarak İran İslam Cumhuriyetinin kurulmasına sürekli engel teşkil etmek istiyordu. Elbette bu düşünceyi sadece batı savunmuyordu bilakis onların İran’daki uzantıları da bu yönde çaba harcıyorlardı.

İki kutuplu dünyada İslam İnkılabının zafere ulaşması bazılarının hoşuna gitmemişti. Nitekim İran içinde de sağ veya sol eğilimli bazı grup ve siyasi çevreler İran’da İslam Cumhuriyetinin kurulmasına muhalefette bulundular. Hatta Müslüman halkın mücadelesinin İslami mahiyetini inkar etmeyen gruplar bile İran’da ”Demokratik İslam Cumhuriyeti”‌ düzeninin kurulmasını istediler.

Fakat rahmetli İmam Humeyni İslam Cumhuriyetinin önüne veya arkasına her türlü eklemenin yapılmasının temelin eğri konulması ve ileride sapmalara yol açacağını ve İslam İnkılabını ”Doğuya da hayır Batıya da ” temel prensibinden saptırabileceğini çok iyi biliyordu.

İmam Humeyni açısından Demokratik cumhuriyet veya Demokratik İslam Cumhuriyeti taraftarları İnkılabın doğru çizgisini kaybederek sonunda sapmaktan başka bir çareleri olmayacaktı. Nitekim zamanın ilerlemesi rahmetli İmam Humeyni’nin görüşlerinin doğruluğunu da ortaya koydu ve İslam İnkılabının ilk günlerinde Müslüman halkın gerçek istemini kavrayamayıp başka istekler gündeme getirenler sonunda halk içinde münzevi oldular ve azınlık konumuna sürüklendiler ki onların durumu 1979 referandumunda muhalif oy kullanan %2 lik miktarında bile değildi.


İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -1

İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -2

AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -1

AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -2

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)