• Nombre de visites :
  • 1127
  • 3/9/2011
  • Date :

İSLAM İNKILABININ DEVAMLILIĞI -1

islam inkilabinin devamliliği

1979 – 1980 tarihli Dış basının incelenmesi ve siyasi ekonomik  uzmanların ve devlet adamlarının açıklamalarının sergilediği tablo o yıllarda yurt dışında İslam İnkılabı ile ilgili olan tasavvur ve düşünceyi ortaya koymaktadır.

İnkılap liderleri ve halk, siyasi ve ekonomik bağımlılık neticesinde tüm zenginlikleri talan edilen bir ülkenin mirasçılarıydı. Ülkenin nakit mal varlığı hazineden çalınmış, bizzat şahın kendisi, ailesi ve krallık sarayı mensupları ve rejime mensup sermaye sahipleri ülkenin nakit mal varlığını çalarak yurt dışına aktarmışlardı ve daha önemlisi Amerika da İran’a karşı çok ağır yaptırımlara baş vurmuştu.

 İran’ın içinde ise dışa bağımlı bazı gruplar dışardan aldıkları yoğun destekle İslam İnkılabına ve İran İslam cumhuriyetine karşı muhalefete başlamış ve yeni kurulmuş olan İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek istiyorlardı. İşte böyle bir ortamda nizamın liderliği ve İslam inkılabı devlet adamları ülke içinde bu gibi sorunlarla yüz yüze gelmiş ve ülkenin yeniden onarılması gibi asıl amaçlarına tam olarak zaman ayıramıyorlardı.

Bu sebeplerden dolayı da batıda İslam inkılabı ve İran İslam Cumhuriyetinin devam edeceğini düşünen çok az sayıda gözlemci mevcuttu.

Evet bu gibi sorunları göz önünde bulunduran bir çok batılı devlet İran İslam Cumhuriyetinin pek uzun ömürlü olmayacağını tahmin etmekteydiler.

Bu arada eğer Batı, Ortadoğu ve Fars körfezi ülkelerinde İran İslam Cumhuriyetinin pek uzun ömürlü olmayacağı konusunda kuşkulu olsalar da bunlar yine de Irak Baas rejimi tarafından İran İslam Cumhuriyetine karşı savaşın başlatılmasıyla bu konudaki kuşkularının da  giderileceğine inanmaktaydılar.

İran’ın Amerika tarafından ekonomik ve silah ambargosuna tabii tutulması İran’ın askeri gücünü bayağı azaltmıştı. Zira İran silahlı kuvvetlerinin tüm silahları ve savunma sanayisi Amerikan silah teknolojisine uygundu ve Amerika tarafından İran’a karşı uygulanan askeri ve ekonomik ambargo İran’ın kendi savunma sanayisinde ihtiyaç duyduğu silah ve yedek parçalara ulaşmada büyük sorunlarla karşı karşıya getirmiş ve hatta İran kendi elindeki askeri malzeme, silah ve uçakların önemli bir bölümünü kullanamaz duruma gelmiş ve dolayısıyla Saddam rejiminin başlattığı savaşta kendi tüm askeri kapasitesini kullanamaz olmuştu.

Tarihte İran gibi yalnız kalan ve zulme uğrayan ülke ve halkların sayısı çok az ve enderdir. Devletlerin İslami İran’a karşı böylesine el birliği içinde olmaları Müslüman İran halkının kendi bağımsızlık ve hürriyetleri uğruna ödemekte oldukları bedeldi.

 Öyle ki  İran halkı ve devlet adamlarının kendi bağımsızlık ve hürriyetlerini korumadaki kararlılıkları düşmanların istenmedikçe eşit olmayan bir savaşı İran’a karşı başlatmalarına yol açtı.

Fakat bu savaş ve ambargolar İslami İran’ın zayıflamasına neden olamadığı gibi hatta askeri ve sanayi alanlarında İslami İran’ın kendine yeterlilik konumuna gelmesine yol açtı.

 Elbette şu hakikati de söylemek gerekir ki böyle uğursuz bir savaş ülkenin kalkınmasını ve yeniden yapılandırılmasını durdurdu ve ülkeye çok büyük maddi ve manevi zarar ve ziyanlar verdirdi, hükümetin imkan ve zamanının büyük bölümünü kendine tahsis etti.


AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -1

AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -2

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -1

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -2

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)