• Nombre de visites :
  • 1516
  • 27/8/2011
  • Date :

AMERİKANIN İRANIN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALESİ ÜZERİNE -1

amerikanin iranin iç işlerine müdahalesi üzerine

İran ikinci dünya savaşından öncesine kadar İngilizlerin nüfuzu alanı  içindeydi ve İran’ın liyakatsiz padişahları ise Londra’nın tüm siyasetlerine uymakla birlikte ayrıca kendi kuzey büyük komşusu Sovyetler birliğinin çıkarlarını da dikkate almaya mecburlardı. Fakat ikinci dünya savaşından sonra dünyanın savaş fatihlerince yeniden taksim edilmesiyle Amerika ve Sovyetler birliği liderliğinde iki kutuplu düzen dünyaya egemen oldu ve bu aşamada iki süper gücün rekabet alanında eski Sovyetler birliğinin komşuluğunda ve stratejik bir konumda yer alan İran Amerikanın özel ilgi alanına dahil oldu. İngiltere İran’da Gacar şahlarının iktidarı döneminde tartışılmasız kudret sahibiydi ve birinci Pehlevi de gerçekte İngilizlerin bir uzantısı olarak İngiliz Koleneli ayiren Sayd’ın girişimleri sonucu saltanata ulaştı. BU bakımdan ”Bir yatak iki deniz”‌ tabiri mısdakıyla Amerika ve İngiltere İran’da kendi aralarında teamüllerde bulundular. Ama aynı zamanda bunların her biri diğerini sahneden uzaklaştırmak ve İran’ın kaderini bizzat kendi eline almak için fırsat peşindeydi. Bu durum Mart 1951 yılında İran petrolünün millileştirilmesi amacıyla Müslüman İran halkının başlattığı harekete kadar devam etti. İran Petrolünün millileştirilmesi gibi bu tarihi olay aynı zamanda İngiliz petrol şirketinin İran’ın milli zenginlikleri üzerindeki  sultasının son bulması manasındaydı. Fakat petrol sanayinin millileştirilmesi hareketinden ve halkın şahın yetki alanının kısıtlanmasını istemesinden sonra Amerika ve İngiltere ağustos 1953 tarihinde bir darbe gerçekleştirerek halk tarafından iktidara geçirilen Dr. Musaddık hükümetini devirip ülkeden firar etmiş olan şahı yeniden iktidara ulaştırdılar. Bu tarihi aşamadan sonra İran bu kez dolaylı olarak Amerikanın sömürgesi durumuna geldi.

1953 darbesinden İslam İnkılabının zaferine kadar şah rejimi İran’da tam manada kayıtsız şartsız olarak Amerikanın siyasetlerine uymaktaydı. Bu arada Şah rejiminin ”Beyaz devrim”‌ olarak isimlendirip halka tahmil ettiği program ise aslında Can F Kenedi döneminde Amerikanın İran’dan yapmasını istediği programdı. Hatta toprak reformu planı da bizzat Amerikalı uzmanlarca hazırlanmış ve şahtan yapılması istenmiş bir plan olmakla birlikte köylülerin şehirlere göç etmeleri sağlanmış ve bununla da İran’da tarım ürünleri üretimi yok edilerek bu ülke dışarıya bağımlı hale getirtilmişti.

İran’ın dışa özellikle Amerika’ya bağımlılığı sadece gıda maddeleriyle sınırlı değildi. Bu bağımlılık tüm sınai ve ticari alanlarda geçerliydi. Bu arada başta Filistin Müslümanları olmak üzere dünya Müslümanlarının kaderine karşı ilgisizlik Amerikanın İran üzerindeki nüfuz ve etkinliğinin bir diğer örneğiydi. Siyonist İsrail rejimi ile Mısır, Suriye ve Ürdün arasında baş gösteren 6 günlük savaştan sonra petrol ihraç eden Arap devletleri Amerika ve Siyonist rejimi destekleyen öteki devletlere karşı petrol ambargosu uyguladılar. Fakat şah rejimi bu ambargoya uymadığı gibi hatta Siyonist İsrail rejiminin bile ihtiyaç duyduğu petrolü temin etti. Zira Amerika böyle istemişti. Bunun dışında Amerika İran halkının İslami kimliğini yok etmek amacıyla uzun vadeli komplo planlarını hayata geçirmeye başlamış, bu arada özellikle genç kuşağı hedef seçmişti. Sanat festivali adı altında rezalet içerikli müstehcen sergilerin tertiplenmesi, müstehcen ve ahlaksızlığı tebliğ eden filmlerin İran piyasalarında gösterime sokulması ve hatta Amerikan ahlaksızlığının doruk noktası olan çıplak ve müstehcen kadın resimlerinin yer aldığı Play Boy dergisinin geniş biçimde ve ucuz fiyatlarla İran’da dağıtımı bunlardan bazılarıdır. Bu aşama sonucu gerçi İran’ın genç neslinden bir grup Amerikanın bu tuzağına düştü ama İran gençliğinin büyük bölümü kendi dini inançları gereği Amerikanın bu komplo saldırısı ve tuzağından mahfuz kaldı ve hatta Amerika’ya karşı olan kin ve nefretleri kat kat arttı.


İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -1

İSLAM İNKILABININ ÖZELLİKLERİ -2

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -1

Din Uleması özellikle rahmetli İmam Humeyninin İalam İnkılabında rolü -2

İslam İnkılabı ve Halkın Kıyam Nedenleri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)