• Nombre de visites :
  • 1397
  • 20/8/2011
  • Date :

Temiz Rızık-1

temiz rızık
(Allahü teâlânın rızık vermediği, bir canlı yoktur.) [Hud 6] (Birçok canlı, rızkını kendi elde edemez. Sizin de, onların da rızkını Allah verir.) [Ankebut 60] (Rabbin, rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır.) [İsra 30] Allah’ın kimine çok, kimine az rızık verdiğini çok kimse bilmez. (Sebe’ 36) Allah’tan korkana ummadığı yerden rızık gelir. (Talak 2,3)

Rızık, beslenmede veya yaşama ve varlığı devam ettirmede kullanılan yiyecek-içecek türleri, çiftleşme ve barınma imkânları gibi şeylerden ibarettir.

Yüce Allah, insanı çeşitli rızk türlerine olan ihtiyacını hissedecek ve bunların kullanımını istetecek duygularla donattı. Bunlar, insanın içinde coşan ve kendileri ile uyuşan şeylere eğilim gösteren çeşitli içgüdülerdir. Dolayısıyla temiz rızklar, insanın tabiatıyla uyuşan hoş şeylerdir.

Mutlu bir insan hayatının temiz rızklara dayandığı gerçeği, açıklama gerektirmeyecek kadar apaçıktır. İnsanın hayatı boyunca mutlu olabilmesi için güçlerinin tabiatlarıyla ve varlığının devamını sağlayan terkibini donatan sistemlerle uyumlu rızklardan yararlanması gerekir. İnsan vücudundaki her donanım ve terkibine giren her parça ona ihtiyacı olduğu için vardır. Eğer insan, fıtratıyla uyuşan bir şeyi göz ardı ederek tabiatı ile uyuşmayan bir şeye yönelirse, onunla ilgili güç odağında bir aksaklığın meydana gelmesi kaçınılmaz olur ve bu aksaklığı gidermek için diğer güçlerini bu yönde kullanmak zorunda kalır.

Meselâ çok yemek yiyen obur bir insan, hazımsızlık problemi ile karşılaşır. Bu problemi gidermek için sindirim sistemini düzeltecek ve midenin iştahını açacak ilâçlar kullanmak zorunda kalır. Bu ilâçların sürekli ve aşırı kullanımı alışkanlığa yol açar. O zaman ilâçlar etkili olmaz. Bu durumda o kişi hastalanır ve bu hastalık onu, başta sağlıklı düşünce olmak üzere, hayattaki genel yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkor. Diğer fıtrata aykırı uygulamalar da, buna benzer sonuçlara yol açar.

Temiz rızkın ötesine geçmek, insanı başka bir şeye dönüştürür. Ne o şey bu âlem için yaratılmış ve ne âlem onun için yaratılmıştır. Kâinatın kendisi için çizdiği çerçevenin dışındaki bir alanda yaşamak isteyen, fıtratın önünde açmadığı bir yoldan gitmeyi amaçlayan ve asıl amacından başka bir amaca ulaşmaya çalışan, bunun için içgüdülerinin ve azgın arzuların kendisine güzel gösterdiği her şeyden alabildiğine yararlanan ve hayalinin canlandırdığı her şeyden elinden geldiği ve imkânlarının son sınırına kadar pay almaya çabalayan insandan ne hayır beklenebilir?

Yüce Allah, Kur’anda O'nun kulları için çıkarıp ortaya koyduğu ve fıtrî ilham yolu ile onlara açıkladığı birtakım güzellikler olduğunu anlatıyor. Fıtrat, asla insanın ihtiyacının gerektirmediği bir şeyi ona ilham etmez.


Helâl Rızk Elde Etmek İçin Çaba Göstermek

İslamın Ekonomik Düzeni-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)