• Nombre de visites :
  • 2243
  • 1/8/2011
  • Date :

Nübüvvetle İlgili Hükümler

nübüvvetle ilgili hükümler

Kur'an ayetleri peygamberler hakkında şu nükteyi sürekli hatırlatmaktadır: Onlar da sizin gibi insanlardır, onların diğerlerine oranla imtiyazları, vahiy almaya layık oluşları, onu halka ulaştırmaları ve rehberlik yapmalarıdır. Diğer insanlardan hiçbir farkları yoktur. Onlar da herkes gibi bir anneden doğuyorlar, yiyorlar, içiyorlar, uyanıyorlar, evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, bir müddet yaşıyorlar ve sonra da vefat ediyorlar.

"Peygamber ve mü'minler O'na Rabbinden indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. 'Peygamberlerin arasında hiçbirini ayırt etmeyin, işittik, itaat ettik, Rabbimiz affını dileriz, dönüş ancak sanadır' dediler. (Bakara-285)

“De ki: "Eğer Allâh'ı seviyorsanız bana uyun ki Allâh da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın. Allâh bağışlayandır, esirgeyendir."

De ki: "Allah'a ve Elçiye itâ'at edin!" Eğer dönerlerse muhakkak ki Allâh, kâfirleri sevmez.

Allâh Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim âilesini ve İmrân âilesini seçip âlemlere üstün kıldı.” (Ali-İmran 31-33)

İnsanoğlunun hidayeti , eğitim ve öğretimleri, toplumsal adaletin gerçekleşmesi ve insanoğlunun her türlü esaretten kurtulması gibi ağır görev ve sorumluluğu üstlenenler peygamberlerdir.

“-Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel biçimde mücâdele et. Kuşkusuz Rabbin, işte yolundan sapanları en iyi bilen O'dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir.

-Eğer azâb edecekseniz, size yapılan azâb kadar azâb edin. Ama sabdederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha iyidir. 170 Hz. peygamber, Uhud Savaşında, amcası Hamza'yı kâfirler tarafından burnu ve kulakları kesilmiş, ciğeri çıkartılmış bir durumd

-Sabret, sabrın ancak Allâh(ın yardımı) iledir. Onlara üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme.

-Çünkü Allâh, korunanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.” (Nahl, 125-128)

“Onlara âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman (öldükten sonra) bize kavuşmayı beklemeyenler: Ya bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir! dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım.” (Yunus, 15)

Allah'ın bütün yaratıklarına karşı şefkat, sevgi ve merhamet besleyen, onlarda bir eksiklik gördüğünde gazaplanmayan, onlarda bir suç bulayım diye tecessüs etmeyen, tespit edilen suçlarda da Allah'ın hükmünü uygulamaktan geri durmayanlar, peygamberlerdir.

“ - Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.

- Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

 - Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,

 - Allâh ona en büyük azâbı eder,

 - Dönüşleri Bizedir.

- Sonra onların hesabını görmek Bize düşer.” (Gaşiye, 21-26)

“-Rabbinin Kitabı'ndan sana vahyedileni oku; O'nun sözlerini değiştirecek yoktur. O'ndan başka sığınılacak bir kimse de bulamazsın.” ( Kehf, 27)

“- Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.” (Casiye, 18)

“- Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.” ( Zuhruf, 43)


NÜBÜVVET'E DAİR İNANCIMIZ

Kur'an-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Nübüvvet - Akıl Tek Başına Yeterli Değildir

Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Akli Deliller

Nübüvvet ve Risalet Makamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)