• Nombre de visites :
  • 1292
  • 31/7/2011
  • Date :

İslam da sağlıklı beslenme -1

islam da sağlıklı beslenme

İnsan ve diğer canlı varlıklar arasındaki en bariz fark, konuşma, düşünme ve yaratıcılık yeteneğidir. İnsan gerçekten olağanüstü bir varlıktır. O doğanın kural ve sırlarını keşfedebilir, bu konularda düşümekle, bilinmeyenleri keşfedip sırlarını ortaya çıkarabilir.

İslam dininin zuhur etmesi ve vahiy ayetlerin son İlahi resulü hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) nazil olması ile insanoğlu, yaşamını ileriye ve kemale ulaştıracak olan hayati ve yeni ilkelerle aşina oldu.

İnsanın gelişmesi ve kemale ulaşması amacı ile yüce Allah, insan için bir takım yapıcı görevler belirledi. Bu bağlamda Allah teala insan için bazı görevleri emrederek, bazı hareketlerden men ediyor. Şüphesiz İlahi ahkamda ince ve zarif hikmetler gizlidir ki insan için bir takım faydaları bulunuyor. Tabi ki eğer insan bu emirlerin sınırını gözardı ederse, zarar görür ve bir takım erdemlerini kaybeder. Nitekim hz. Adem ve Havva’nın hikayesinde de böyle oldu.

Hz. Adem ve Havva’nın yaşam hikayesinden bir çok dersler alınabilir. Yüce Allah insanı yarattı ve meleklere ona secde etmesi emredildi. Bu konu insanın, varlık alemindeki kerameti ve konumunun yüceliğini gözler önüne seriyor. Fakat ne oldu da hz. Adem ve Havva, sahip olduğu yüce konumlarına karşın cennetten sürülüp yer yüzüne gönderildiler?

Hz. Adem’in ve daha doğrusu insanın ilk günahı, yüce Allah’ın yasakladığı meyveden yemesidir. Adem ve Havva, şeytanın vesveseleri ile Allah teala tarafından yasaklanan meyveyi yediler. Bu yüzden amellerinin kötü sonuçlarına katlanmak zorunda kaldılar. Yasaklanmış meyveden yemek, onları bazı manevi erdemlerden mahrum bıraktı ve yer yüzünde yaşamak gibi bir kadere katlanmak zorunda kaldılar. Başka bir ifade ile hz. Adem ve Havva yasak meyveyi yemenin ardından eski konumlarını kaybettiler ve yapmış oldukları isyan nedeni ile büyük zararlara uğradılar.

Belirttiğimiz gibi İlahi men edilenler kapsamında, insanoğlu bazı hareketlerden ve davranışlardan menedilmiştir. Bunlardan biri haram yemekten sakınmaktır. Bu konu İslam’da büyük önem taşıyor. İslam’ın bakış açısına göre haram yiyecekleri yemek, insanın ruhunu olumsuz yönde etkiliyor.

Haram ve helal olarak belirlenen zararlı ve yararlı yiyecekler ve içecekler, İslam dini öğretilerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bizler de bu sohbetimizde bu konulardan bazılarına değinmek istiyoruz.

Bilindiği gibi yemek yemek, canlı varlıkların yaşamlarını sürdürmek için gereklidir. Yüce Allah kuran kerim’de insanları helal ve pak yemekler yemeye davet ediyor. Nitekim Maide suresinin 88. ayetinin bir bölümünde şöyle deniliyor:

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, iyi ve temiz olarak yiyin

İslam dini, helal ve haram yiyeceklerde, genel konularla yetinmiyor. Bir çok ayet ve rivayette açık ve belirgin olarak bazı yemekler haram ve yasak olarak açıklanıyor. Yüce Allah aralarında domuzun da bulunduğu bazı hayvanların etinin haram olduğunu belirtiyor. Ölü hayvanlar, kuşlar ve yırtıcı hayvanların eti haramdır. Ayrıca eti helal olan hayvanların kanı, haramdır. Bitkiler arasında ise insanın ölümüne sebep olan zehirli olan bitkilerin yenmesi yasaklanıyor. Bu arada alkol içeren ve sarhoşluğa sebep olan içeceklerin içmesi de yasaklanıyor.


BEDENSEL SAĞLIK

Dengeli beslenme prensipleri

Beslenmede Denge ve İrade (1)

En sağlıklı 11 yiyecek

Sağlık Ve Temizlik

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)