• Nombre de visites :
  • 3845
  • 27/7/2011
  • Date :

Cuma Gecesi ve Dua

cuma gecesi ve dua

Ehl-i Beyt’den (a.s) gelen rivayetler, Cuma gecesi yapılan duaların daha da faziletli ve münasip olduğunu söylemekte ve Cuma gecesinin değerinin de kadir gecesine denk olduğunu bildirmektedir.

Büyük din alimleri, basiret sahipleri ve Allah’ın mukaddes dergahına ermiş kimseler şöyle diyorlar: “Eğer edebiliyorsanız, Cuma gecesini sabaha kadar, namaz, dua, zikir ve tövbe ile geçirin. Bu ameli yapmaktan gafil olmayın. Çünkü yüce Allah, imanlı kulların yüceliğini artırmak için melekleri Cuma gecesinde göğün birinci katına gönderir ki onların iyiliklerini artırsınlar ve günahlarını temizlesinler.

İmam Sadık (a.s) kendisinden nakledilen muteber bir hadiste şöyle buyuruyor:

“Nice vakitler mümin istekleri için dua eder ve Allah-u Teala onun icabetini erteler ve Cuma gecesi onu halleder.”

İmam Sadık (a.s) nakledilen başka bir rivayette şöyle buyuruyor:

“Hz. Yusuf’un kardeşleri, işledikleri günahtan dolayı Hz. Yakub’dan kendileri için Allah’tan mağfiret dilemesini istemeleri üzerine Hz. Yakub şöyle cevap verdi: “Yakın bir zamanda sizin için yüce rabbimden bağışlanmanızı talep edeceğim” Bu talebini Cuma gecesinin seherine kadar geciktirdi ki çocukları için ettiği dua müstecap olsun.”[1]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala her Cuma gecesi bir meleğe, gecenin evvelinden sonuna dek yüce rabbi adına şöyle seslenmesini emreder: “Acaba mümin bir kul var mı ki sabah olmadan dünya ve ahireti için bana seslensin ve ben onun duasını kabul edeyim? Acaba mümin bir kul var mı ki sabah olmadan günahları için tövbe etsin ve ben tövbesini kabul edeyim? Acaba mümin bir kul var mı ki ben onun rızkını azaltmış olayım da sabah olmadan benden rızkının çoğalmasını istesin ve ben de rızkını çoğaltayım? Acaba hasta bir mümin var mı ki sabah olmadan şifa talebinde bulunsun da ona şifa vereyim, böylece sağlığına kavuşsun. Acaba hapiste olan hüzünlü bir mümin kulum var mı ki sabah olmadan bana hapisten kurtulmak için dua etsin de onu hapisten kurtarayım ve üzüntüsü benim duasına icabetimle ortadan kalksın. Acaba mazlum olan mümin bir kulum var mı ki sabah olmadan bana dua etsin de zalimin zulmünü ondan uzaklaştırayım ve zalimden intikam alayım ve hakkını kendisine döndüreyim.” Hak Teala’nın meleği sabah güneş doğuncaya kadar sürekli bu şekilde nida eder.”[2]

İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: “Cuma gecesi günah işlemekten kaçının. Zira o gece işlenen günahların cezası iki kat yazılıyor. Nitekim güzel amellerin sevapları da iki kat yazılıyor. Kim o gecede günah işlemezse, Allah-u Teala o gecenin hatırına diğer günahlarını da bağışlar ve her kim ki bu gecede alenen günah işlerse Allah-u Teala bu hareketi sebebiyle bütün ömrü boyunca işlediği günahlardan dolayı onu azaba uğratacak ve özellikle de Cuma gecesinin mukaddesatını hiçe sayıp günah işlemesinden dolayı o gecenin azabını iki kat kılacaktır.”[3]

Cuma gecesi için bir çok namazlar, dualar ve zikirler nakledilmiştir ki onların içerisinde Kumeyl duasının özel bir yeri vardır.


[1] el-Muknia, s. 155 ve Bihar’ul Envar, c. 86, s. 271, 2. Bab, 13 ve 19. Hadisler

[2] Bihar’ul Envar, c. 86, s. 282, 2. Bab, 27. Hadis

[3] Bihar’ul Envar, c. 86, s. 283, 2. Bab, 28. hadis

Dua ibadetin ruhudur

Dua nın Anlamı

Dua Hastalıkların Tedavi Sürecini Hızlandırıyor

Duâ: Öz’e Davet

Duanın Adabı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)