• Nombre de visites :
  • 404
  • 20/7/2011
  • Date :

İş ve Çalışma Hayatının Temel Siyasetleri

iş ve çalışma hayatının temel siyasetleri

Tahran, 20 Temmuz 2011 - İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam Nizamının Maslahatını Teşhis Kurulu ile yaptığı danışmalardan sonra İran'daki iş ve çalışma şartlarıyla ilgili genel siyasetleri belirledi.

Gözetleme Şurası Başkanı'na gönderilen ve iş ve çalışma hayatının genel siyasetlerini düzenleyen genelgenin metni şöyle:

‘Bismillahirrahmanirrahim,

Temel Çalışma Siyasetleri

1- Çalışma, üretim ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılıp güçlendirilmesi ve ülkenin eğitim ve tebliğ sistemine dayanılarak yerli üretim mallarından milli ve İslami bir değer olarak yararlanılması.

2- Mevcut ve gelecekteki iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun bir biçimde uzman, kalifiye ve üstün insan gücünün eğitimi ve girişimcilik potansiyelinin ülke eğitim sisteminin sorumluluğu altında (eğitim ve öğretim, teknik ve meslek eğitimi ve yüksek öğretim) ve eğitim, maharet ve ekonomik merkezlerin işbirliği gibi unsurların sahip oldukları potansiyelden yararlanılabilmesi amacıyla, bu unsurların birlikteliğini sağlamak.

3- Bilgi temeline dayalı teknolojik ve ekonomik kalkınmadan yararlanılması amacıyla kalıcı meslek edinme fırsatlarının meydana getirilmesi ve milli ve uluslararası düzeyde bu bağlamda gerçekleşen gelişmelere uzakgörüşlülükle yaklaşılması.

4- İş hayatıyla ilgili olarak kapsamlı bir enformasyon sisteminin oluşturulması.

5- Çalışma ve kazanç muhitinin iyileştirilmesi ve bu bağlamdaki göstergelerin yükseltilmesi (siyasal, kültürel ve yargısal çevre ile makro-ekonomik çevre, iş piyasası, vergiler ve altyapı); özel sektör ve kooperatiflerin desteklenmesi; yasalar, kurallar ve ilgili yöntemlerin İran İslam Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde reformu yoluyla rekabet.

6- Teknoloji, sermaye ve finans kaynaklarının cezbi; iş gücü mübadelesi ve diğer ülkeler, örgütler ve bölgesel ve uluslararası kurumlarla yapıcı interaktif ilişkiler yoluyla yabancı mal ve hizmet piyasalarına erişme.

7- Para, finans, döviz ve ticaret politikalarının kalıcı bir biçimde koordinesi; işsizlik oranının üretim unsurlarının verimliliğini ve üretimi arttırma sürecine paralel olarak azaltılabilmesi amacıyla ekonomik piyasaların düzenlenmesi.

8- Özel sektör ve kooperatiflerde üretken meslekler, üretim ve yatırımların desteklenebilmesi için subvansiyon ödemelerinde daha dikkatli davranılması.

9- Turizm ve tranzit gibi yararlı ekonomik imkanlardan daha etkili bir biçimde istifade olunması ve bu alanın genişletilmesi.

10- Sermaye katılım fonlarının tesisi ve geliştirilmesi sürecinin yepyeni fikirlerin ticarete dönüştürülebilmesi amacıyla desteklenmesi ve yeni, küçük ve yenilikçi şirketlerin korunup gözetilmesi.

11- İşsizlerin kalıcı mesleklere erişebilmeleri amacıyla güçlendirilebilmeleri için, etkili desteklere kavuşmaları.

12- Ülke ortalamasının üstündeki illerde işsizlik oranının düşürülebilmesi için özen gösterilmesi.

13- Ücretlerin arttırılması ve iş gücünün verimliliği arasındaki dengenin korunması.'

Mehrnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)