• Nombre de visites :
  • 1184
  • 12/7/2011
  • Date :

ONİKİ İMAM

oniki imam

Ehli Beyt imamları şanı yüce olan Allah’ın bu son olan ümmete tayin etmiş olduğu huccetleri ve hidayet yollarıdır.Peygamber Efendimiz kendisinden sonra oniki imamlann geleceklerini ve kirn olduklarim ümmetine açık bir şekilde beyan etmişti.Ehli Beyt imamları da peygamer efendimiz tarafından vasiyet edildiği şekilde bu ümmetin içinde iman edenlere yol gösterici olmuşlardır.

Kendileri yeryüzünde Allah’ın kullarına karşı huccetleri olmuşlardır.Ehli Beyt imamları İslam dinini korumak ve doğru yaşatmak için en büyük mücadeleyi vermişlerdi.İslam dini zalim hükümdarların elinde hakimiyet aracı olarak kullanıldığında onlara karşı halkı aydınlatan Ehli Beyt imamları olmuşlardı.İslam dini, Allah tarafından sadece hakimiyeti sağlamak için bir sistem olarak insanlara verilmedi.İslam dini bir araç değil bir yaşam düzenidir.

Bu düzende iyilik ve adaletten başka bir şey olamaz.Tarihte İslam namına yapılan bütün kötülükler elbette İslam dini ile bağdaşamaz.İşte bu alandaki mücadeleyi hükümdarlar ve inananlar arasında yürüten Ehli Beyt imamları olmuştu.Ehli Beyt imamları İslam’ın bekçileriydi.Ehli Beyte uyanlar hiç şüphesiz Peygamber Efendimize uymuş gibiydiler.

Onların yolu , yaşantısı ve şahsiyetleri Peygamber Efendimizin yolu, yaşantısı ve şahsiyeti ile beraberdi.Ehli Beyt imamların sözü hak sözüdür , onlar ancak hakkı söyledi ve hak için yaşadı.Onların ağzından şüpheli veya yersiz söz çıkmadı.Onlar ancak doğruyu ve insanlara yararlı olanları konuştu ve öğretti.Bu ümmetin tarihinde takriben

ikiyüz elli senelik ilk aşamadaki gelişmelerin içinde en önemli yeri işgal eden Ehli Beyt imamları olmuştu.Ehli Beyt imamların ümmet içinde halka gerektiği gibi yansımamasının sebebi onlardan kaynaklanmamıştır.Ehli Beytin halka geniş bir şekilde yetişmemesinin en büyük sebebi hakim olanların dinden uzak olmasına dayanır.İlk üç halife ve sonra gelen Emevi ve Abbasi devirlerinde Ehli Beytin hakkı ve özelliği toplumdan gizli tutulmuş ve yeniden İslam’a girenler de Ehli Beytin gerçek kimliğini öğrenme imkanından uzak tutulmuşlardı.İnsanlar tabiatlarında belli olduğu gibi akımın yönünden gitmeyi , daha kolay olduğu için , yeğlemektedirler.

Allah’ın rahmeti ve geniş duası Ehli Beytin ve sevenleri üzerine olsun .Ehli Beytin hakkını inkar edenlerin ve onlara zalim olanların kötü akibetlerini Allah’ın eline bırakıyorum.Allah , yolunu bozanlara ve insanları doğru yoldan çıkaranlara hazırlamış olduğu akibeti Kuran-ı Kerim de zikretmiştir.

Peygamber Efendimiz Ehli Beytine uyanlara ve onları samimi sevenlere devamlı hayır duasında bulunmuştu.Peygamber Efendimiz Ehli Beytini zulm edenlere ve haklarını inkar edenlere de bedduasını hayatında ifade etmişti.Hakkı görmek isteyenler için hak uzak değildir.Hakka tutunmak isteyenlere de hak mechul değildir.Her şey ortada güneşin ışığı gibi görülmektedir.Allah’ın rahmeti , selamı ve bereketi iman edenlerin üzerine olsun


MASUM İMAMIN SIFATLARI

İMAMET

İmamlara İtaatin Farz Oluşu 1

İmamet Vilayet İlişkisi (1)

İmamet : İlahi Lütuf (1)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)