• Nombre de visites :
  • 1649
  • 12/7/2011
  • Date :

Allaha Karşı Sorumluluk Bilinci-2

allaha karşı sorumluluk bilinci

Ancak Allah'ın kabul etmesini vaad buyurduğu tevbe, o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah alîmdir hakîmdir. (Her şeyi bilendir, hikmet sahibidir).

Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince: "İşte ben şimdi tevbe ettim." diyen kimselerin tevbesi kabul edilmez. Kâfir olarak ölenlerin de tevbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır. (Nisa, 17-18)

İhlas

Hz. Ali'nin (a.s) de tabir ettiği gibi "ihlas, yakinin meyvesidir."

Dünya, ilâhî nimetlerin bize sunulduğu bir sofradır, Allah'tan başkasına yönelip Allah'a ve verdiği nimetlere hususunda, riya, gösteriş ve nankörlük yapmamalıyız. İbadet, sadece cehennem korkusu ve cennete ulaşma hedefi için değil, Allah'ın ibadet edilmeye lâyık olduğu için yapılmalıdır.

Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir.

Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır.(Bakara, 207-208)

De ki: "Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi." (Zümer, 11)

De ki: "Ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim." (Zümer, 14)

Tevekkül

Mümin için tek güvenip dayanılacak dost, Allah'tır. Tek vekil O'dur. Müminin üzerine düşen, olaylar karşısında sadece Allah'ın istediği tepkileri vermek, sebeplere sarılmak, sonucunu ise Allah'tan beklemektir.

"…Allah bize yeter. O ne güzel vekildir".(Al-i İmran , 173)

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. (Al-i İmran , 160)

Sabır

Allah yolunda karşılaşılan güçlüklere direnmek, zorluklara tahammül etmek; doğru yolda karşılaştığımız zorlukları nihai imtihanın bir parçası-gereği olarak bilmek:

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir. (Bakara, 153)

Siz ey imana ermiş olanlar! Zorluklara sabırla katlanın ve birbirinizle sabırda yarışın, [doğru olanı yapmaya] her zaman hazır olun ve Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ki mutluluğa erebilesiniz!( Ali-İmran, 200)

Ayrıca Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfal, 46)

Ne güzel bir kuldu o, daima (Allah"a) yönelirdi. Hz. Yakub da şikayetini şöyle arzetmiştir:

    "Ben üzüntü ve tasamı Allah"a şikayet ederim." (Yusuf, 86) Ama o, sabredicilerdendi ve bu şikayeti Allah"a yönelik değil, haklılığını savunmaya ve kendisini sıkıntıya sokanlara karşı çıkmaya yönelikti."


Allaha Karşı Sorumluluk Bilinci-1

ALLAH'I ZİKRETMEK

İLAHİ İRADENİN KAYNAĞI RAHMETTİR

ALLAH'TAN BAŞKASINA YEMİN ETMEK ŞİRK MİDİR?

ALLAH-U TEÂLÂ'YA İNANCIMIZ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)