• Nombre de visites :
  • 1778
  • 12/7/2011
  • Date :

Allaha Karşı Sorumluluk Bilinci-1

allaha karşı sorumluluk bilinci

Övülen insani tutumlar: Hamd ve Şükür

 Hamd; övgüyü de kapsayan, azametin hakkını teslim etmek demektir. Hayatımızı kesintisiz olarak Allah’a hamd ve şükürle geçirmek, bollukta ve darlıkta O’na karşı minnettarlık hisleri ile dolu olmak temel görevlerimizdendir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Hamd o âlemlerin Rabbi,

O Rahmân ve Rahim,

O, din gününün maliki Allah'ın.

Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Hidayet eyle bizi doğru yola,

O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil. (Fatiha, 1-7).

Artık Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.(Nahl, 114)

Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar? Allah, şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir. (Nisa, 147)

Zikr ve Dua

İman eden bir insan, tüm varlığını Allah ’a adamalıdır, Allah  için yaşamalı ve daima Allah  ile beraber olduğunun bilincinde olmalıdır. Dünyada  Allah  için sabretmeli, O’na tevekkül etmeli, her işi düzenleyip denetimi altında tutanın, kendisini de her an görüp bilenin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmelidir. Yaptığı her işte, gördüğü her görüntüde Allah ’ın sonsuz aklını, hayranlık uyandırıcı sanatını ve O’nun yüce kudretini görüp tefekkür eden bir insan için tüm bunları dile getirmek de bir nimet ve büyük bir ibadettir. Allah ’ı anma, insanı tüm kötülüklerden arındıracak, insanın kalbine huzur ve güven indirecek ve ahirette kurtuluşa ermesine vesile olacak en önemli yollardan bir tanesidir.

Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır. (Rad, 28)

"... Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür..." (Ankebut , 45)

Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. (Araf, 205)

Dua bir çağrıdır kuldan Allah’a doğru... Salt dünyevi bir mahiyette değil, ahiretin öncelikli olduğu bilinci ile, gereken koşulları yerine getirdikten sonra, sonucu bereketlendirmesi ve zaferle taçlandırması için yapılır.

Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah'a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir.

Onlar ki, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O'na döneceklerini bilirler.( Bakara, 45-46)

Tevbe

Tevbe, kulun, yaratıcının koruyucusu ve kurtarıcısı olduğunun bilinciyle, işlediği günaha teslim olmaktan kurtulabileceği, açık-gizli her türlü davranışını paylaşacağı, yanlışlarının ve günahlarının dayanılmaz ağırlığından kurtulabileceği ve kişisel sırlarını açabileceği bir sığınma halidir. tevbe yalnızca günahların bağışlanması için başvurulan bir yol olmayıp, aynı zamanda sürekli bir birlikteliği paylaşma bilincidir.

"Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve davranışlarını düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah, bağışlayandır, esirgeyendir" (Maide,39)


ALLAH SEVGİSİ

ALLAHA GİDEN BAZI YOLLARIN AÇIKLANMASI

Yüce Allahın Şefâati

Tevhid ve Velileri Vesile Kılma -Tevessül

ALLAH VE SIFATLARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)