• Nombre de visites :
  • 1118
  • 9/7/2011
  • Date :

KURÂN VE RİVAYETLER IŞIĞINDA İMAM MEHDİ(A.F)-2

kurân ve rivayetler işiğinda imam mehdi(a.f)

b- Rivayetler

İmam Mehdi (a.f) konusu, birçok rivayete sahip olan konulardan birisidir. Nitekim Mehdi’nin (a.f) hayatının her dönemi hakkında; doğumu, çocukluk dönemi, Gaybet-i Suğra ve Gaybet-i Kübra dönemleri, zuhur nişaneleri, zuhur dönemi, evrensel hükümeti… gibi konularda ayrı ayrı olmak üzere din önderlerinden nakledilmiş bir çok rivayet bulunmaktadır.

Hazretin dış görüntüsü, ahlakî özellikleri, gaybet döneminin özellikleri, zuhurunu bekleyenlere verilecek sevaplar ve mükâfatlar hakkında değerli birçok hadis külliyatı bulunmaktadır.

Bu hadislerin birçoğunun hem Şii kaynaklarında hem de Ehl-i Sünnet kaynaklarında nakledilmiş olması çok ilgi çekicidir. İmam Mehdi (a.f) hakkında nakledilen hadislerin birçoğu “Mütevatir”[6] derecesindedir.

İmam Mehdi’nin (a.f) ilginç özelliklerinden birisi de, bütün masumların (a.s), onun hakkında çok latif ve değerli hadisler nakletmiş oldukları konusudur.

Bu hadisler, bir bütün olarak çok kıymetli ve insanı bilgilendiren bir bilgi hazinesi oluşturmaktadır. Bu hadisler, adalet bayraktarının olağan üstü kıyamını ve inkılâbını anlatmaktadırlar.

Şimdi değerli imamların (a.s) her birinden İmam Mehdi (a.f) hakkında buyurdukları hadislerden birer örnek nakletmek çok uygun olacaktır:

Değerli İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Ne mutlu onu gören kimseye, ne mutlu onu seven kimseye ve ne mutlu onun imametini kabul eden kimseye.”[7]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“[Âl-i Muhammed’in (s..a.a)] zuhurunu bekleyin ve Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hiç şüphesiz Allah nezdinde en sevimli işlerden birisi de zuhuru beklemedir.”[8]

Hz. Fatma’nın (s.a) sahifesinda [39] şöyle bulunmaktadır:

“(Allah dedi ki;) …Sonra cihanda bulunanlara rahmetten dolayı, vasiler zincirini, Hasan Askeri’nin (a.s) oğlu ile tamamlayacağım. (O, öyle birisidir ki;) Musa’nın (s.a) kemaline, İsa’nın (a.s) heybetine ve Eyüp’ün sabrına sahiptir...”[9]

İmam Hasan (a.s), Resulullah’tan (s.a.a) sonraki dönemlerde yaşanan zorluklar hakkında olan hutbelerinden birinde şu noktaya değinmektedir:

“Allah, ahir zamanda birisini gönderecektir... O’nu melekleri ile destekleyip yardım edecektir. Dostlarını ve yaranlarını koruyacaktır... O’nu yeryüzünde olan herkese üstün kılacaktır... O yeryüzünü adalet, aydınlık ve aşikâr delillerle dolduracaktır... Ne mutlu! O günü görene ve onun sözlerini duyana...”[10]


[6]- Kısaca mütevatir; yalan ve uydurma olduğu imkansız derecede olan hadislere denir.

[7]- Biharu’l-Envar, c.52, s.309

[8]- Biharu’l-Envar, c.52, s.123

[9]- Mezkur rivayette Cabir-i Ensarî’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Ben, Resulullah (s.a.a) döneminde, İmam Hüseyin’in (s.a) doğumunu tebrik etmek için Hz. Fatma’nın (s.a) yanına gittim. Hazretin elinde yeşil bir sayfa gördüm. O sayfada güneş gibi parlak nurlu yazılar gördüm. “Bu sayfa ne sayfasıdır?” Diye sordum. “Bu sayfayı Allah, Resulü’ne (s.a.a) hediye etti. Bunda babamın, kocamın, iki oğlumun ve çocuklarımın halifelerinin ismi yazılıdır. Allah Resulü (s.a.a) beni sevindirmek için bunu bana verdi” dedi.

[10]- Kemaluddin, c.1, bab.28, h.1, s.569

Diğer Dinlerde Mehdi İnancı 1

Hz. Peygamber’in (saa) Beklenen Oğlu

Yalancılar ve Sahte Mehdiler

Hz. Mehdi (af) ve Uzun Ömür Meselesi

İntizarın Sevapları 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)