• Nombre de visites :
  • 1221
  • 6/7/2011
  • Date :

Seyidüş-Şüheda Ebi Abdullah-il Hüseyin (a.s)-2

seyidüş-şüheda ebi abdullah-il hüseyin (a.s)

Budur Allah-u Teâla’ya gerçek iman etmeye doymak, gerek Allah’ı bilme ve tanıma, gerek Allah’a gerçek kulluk ve gerekse de Fena Fillah (Allah’ta yok olma). Budur Allah’a karşı olan takva ve tahammülümüzün hakikati, gerçek züht; düşmana karşı, nefse karşı galip gelme, hayatın iniş-çıkışlarında kendine yenilmeme ve şecaat. Budur gerçek yiğitlik ve mertlik, gerçek cömertlik, sevgi ve şefkatin anlamı, Allah için, yaratıkları için ve dini için tevazu, budur hilmin tanımı, budur söz ve davranıştaki fesahat ve belağatin manası. Budur gerçek siyaset ve adaletin tanımı ve Allah yolunda gerçek cihat, bütün yönleriyle istediğine kavuşmanın anlamı ve sonunda budur beşeri faziletin tümü. Resulullah’ın şu sözünün manası da budur: “Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir” ve budur Resulullah’ın: “Allah ve Ehl-i Beyt’in yanında yeryüzü ve gökyüzünün en sevgili insanına bakmak isteyen Hüseyin’e baksın”[8] şeklindeki buyruğunun gerçek manası.

Hz. Hüseyin (a.s) buyurmuştur ki:

 

“Her kim bana bağlanır ve benimle gelirse şehit olur. Her kim de ayrılır ve bu kanlı kıyama katılmasa kurtulmaz.”[9]

İmam Hüseyin’in Kerbela’ya hareket etmeden önce “Terviye gecesi” denilen gecede verdiği hutbede şunu okuyoruz: “Kanını bizim yolumuzda dökmek isteyen yarın bizimle hareket etsin. Biz Allah’ın yardımıyla yarın hareket edeceğiz.”[10] Bunun gibi cümleler, İmam Hüseyin’in sözlerinde çok fazla görülmüştür.

İslam tehlikede olduğu ve kıyamın yapılması için faydalı bir zemin bulunduğu zaman, şehit düşüleceğinin bilinmesine rağmen kıyam etmek bütün Müslümanlar için dini bir vazifedir ve Hüseyin’in kıyamı böyle bir kıyamdır. İmam Hüseyin’in hutbelerinden anlaşıldığı gibi, İslam dini büyük bir tehlike altındaydı. İmam Hüseyin, Medine’den hareket ettiği o günlerde şöyle buyurdu:

 “Ben bozgunculuk, ifsat ve zulüm için kıyam etmiyorum. Benim kıyamım, Emri bil maruf ve Nehy-i anil münker (iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak), Allah Resulü ve babam Emir’ul Müminin’in yolunu sürdürmek ve dedemin ümmetini ıslah etmek içindir.”[11]

Aynı şekilde Kerbela’da, tüm dostlarının şehit olmaya hazır oldukları bir vakitte verdiği hutbede şöyle buyurdu:

 “Hakla amel edilmediğini ve batıldan sakınılmadığını görmüyor musunuz? Böyle durumlarda müminin arzusu Allah’a kavuşmak olmalıdır. Şüphesiz Allah yolunda ölmek izzet, zalimlerle birlikte yaşamaksa zillettir.”[12]

İmam Hüseyin’in bu çeşit buyruklarına çok sayıda sahip olmamız, o dönemde İslam’ın ne kadar tehlikede olduğunu aydınlatmaktadır. Kıyamın zemini ve gerekliliği açısından ise, daha önce İmam Hasan’ın sulhu hakkında söylediğimiz gibi, bu sulh, İmam Hüseyin’in kıyamı için bir hazırlıktı. Buna göre İmam Hüseyin’in kıyamının ilahî bir vazife olduğu söylenmelidir.

İmam Hüseyin’in kıyamının nedenlerini analiz etmek için geniş bir kitap lazımdır. Ama, özet olarak verdiğimiz bu bilgilerin, o yüce insanın kıyamının nedenlerini açıkladığına inanıyoruz.

Biz bu maksadı daha iyi açıklamak için birkaç satır ilave edeceğiz.

Beni Sad Sakifesi denilen yerde Ebu Bekir’i Emir’ul Müminin ilan ettiler. Allah Resulü’nün hadisleri, meydana gelen bu olaylara aykırı oldukları için, “Allah’ın kitabı bize yeterlidir” sloganı bahane edildi. Diğer taraftan Allah Resulü’nden hadis nakletmek şiddetle men edildi. Hatta tarihin naklettiğine göre; Ebu Bekir Resulullah’tan gelen beş yüz hadisi, insanların arasında yaktı. Ondan sonra, Kuran’ın yeterli görüldüğü tadirde bile Beni Sad Sakifesi’ndeki yapılan işin nötr kalacağını gördüklerinde; “Biz Kuran’ın üzerinde düşünmek, tefekkür etmek ve kendimizi zahmete düşürmekten nehyetmişiz” şeklinde bir şiar yaydılar. Bu şekilde hareket etmenin, ümmeti ne kadar duyarsız, fikirsiz ve iradesiz kıldığı açıktır.


 [8] Cela’ul Uyun, c.2, s.17

 [9] Bihar, c.10

 [10] Bihar, c.10

 [11] Menakıb, Aşub, c.4, s.89

 [12] Cela’ul Uyun, c.2, s.160

Seyidüş-Şüheda Ebi Abdullah-il Hüseyin (a.s)-1

İMAM HÜSEYİN (A.S)'IN FAZİLETLERİ VE SİRESİ

İmam Hüseynin (a.s) Doğumu

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin (a.s)'ın Faziletleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)