• Nombre de visites :
  • 421
  • 2/6/2011
  • Date :

?ranl? kavimler gelece?e iyimser bak?yor

iranl? kavimler gelece?e iyimser bak?yor

 ?slami Kültür ve ?r?ad Bakan? Seyyid Muhammed Hüseyni, ?ran’da ya?ayan tüm kavimlerin gelece?e iyimser bakt???n? vurgulad?. ?ran’?n Urumiye kentinde düzenlenen “Dinler, Kavimler, Medya ve Bas?n” ba?l?kl? oturumda konu?an Hüseyni, kavimlerin farkl?l??? üstünlük kriteri olmad???n?, esas kriter, insanlar?n takva ve iman? oldu?unu belirtti.

Kuran'? Kerim’de kavimlerin vahdeti ile ilgili ayetlere ve hadislere de?inen Hüseyni, din alimlerinin çe?itli kavimlere iyi davranmas?, ?ran’da ?rnek al?nd???n? vurgulad?.

Hüseyni bu çerçevede imam Humeyni –ks- ve ?slam ink?lab? rehberi Ayetullah Hamanei’nin de ?ran’da ya?ayan tüm kavimlerin aras?nda teamül ve vahdet konusuna ?zel ilgi duydu?unu ifade etti.

Bakan Hüseyni, ?ran milletinin, hangi kavimden olursa olsun gelece?e iyimser bakt???n? ve binlerce y?ld?r bir arada karde?çe ya?amaktan gurur duydu?unu vurgulad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)