• Nombre de visites :
  • 633
  • 31/5/2011
  • Date :

M?s?rl? ink?lapç?lar? ?rana heyet g?nderdi!

m?s?rl? ink?lapç?lar? irana heyet g?nderdi!

 M?s?r’?n alim, dü?ünür ve ink?lapç? gençlerinden olu?an 45 ki?ilik heyet ?ran’a geldi. M?s?rl? seçkin ?ahsiyetler, alim ve dü?ünürler ve ayr?ca ink?lapç? gençlerden olu?an 45 ki?ilik heyet Pazartesi ak?am saatlerinde ?ran’a geldi.

M?s?rl? heyet bugün Uluslararas? ?slami Uyan?? zirvesine kat?ld?.

Heyette yer alan El-Ezher alimi gibi baz? seçkin ?ahsiyetlerin birer konu?ma yapaca??, heyetin daha sonra Cumhurba?kan? Ahmedinejad ve D??i?leri Bakan? Salihi ve di?er baz? üst düzey yetkililerle g?rü?ece?i belirtildi.

?mam Humeyni'nin -ks- vefat?n?n 22. y?ld?nümünde anma merasimlerinde bulunmak isteyen M?s?rl? heyetin ?ran ziyareti Cuma gününe kadar sürecek.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)