• Nombre de visites :
  • 417
  • 31/5/2011
  • Date :

?randa ilk hava kompres?rü pervanesi

iranda ilk hava kompres?rü pervanesi

 ?ran’da ilk kez dakikada 420 bin devir h?zla d?nen hava kompres?rü pervanesi ?ranl? uzmanlar?n çabalar? ile imal ediliyor. Konu ile ilgili bir aç?klama yapan ?ranl? üretici firman?n yetkililerinden Nezareyi, s?z konusu pervanenin Güney Pars Enerji B?lgesi’nde kullan?lmak üzere imal edilece?ini kaydetti.

Nezareyi, pervanenin yüksek h?za katlanmas? itibar? ile imalat?n?n ?zel bir hassasiyet arz etti?ini, bu teknolojinin ?imdiye kadar sadece bir kaç Bat?l? firman?n tekelinde oldu?unu belirtti.

Bu parçan?n ?imdiye kadar ithal edildi?ini belirten Nezareyi, Bat?’n?n yapt?r?mlar?n?n ard?ndan ?ran ilk kez s?z konusu parçan?n üretimine geçti?ini vurgulad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)