• Nombre de visites :
  • 501
  • 18/6/2011
  • Date :

FIFAdan ?rana tesettür zulmü

fifadan irana tesettür zulmü

 FIFA, “Futbol Herkesindir!” slogan?n? ayaklar alt?na alarak ?SLAM DU?MANLI?INI A??KAR ETT? ve ?ranl? bayan futbolcular?n ard?ndan Urdün tak?m?n? da tesettür yüzünden cezaland?rd?. Baz? Müslümanlar "diyalog" tuza??nda oyalanadursun, F?FA'da bile ?slam dü?man? siyonistlerin tahakküm kurdu?u ortaya ç?kt?!

Art?k bu ?slam dü?manl???n? gizlemeye gerek g?rmeyen siyon k?pekleri, demokrasi yalanlar?n?n ard?na gizlenmeyi de b?rak?p Müslümanlar?n inanc?n? alaya alarak, Müslüman kad?n sporcular?n tesettürüne el koymaya kalk??t?lar.

Dünya Futbol Federasyonu FIFA yeni bir zulme imza atarak ?ran ve Urdün bayan futbol tak?mlar?n? ?slami k?yafet ve tesettür yüzünden olimpiyat oyunlar?na kat?lmaktan mahrum etti.

Bundan ?nce ?ran bayanlar futbol tak?m? FIFA taraf?ndan Urdün kar??s?nda oynamaktan mahrum b?rak?larak cezlanland?r?lm??t? ve ?ran tak?m? b?ylece olimpiyat oyunlar? eleme maçlar?n?n ikinci a?amas?nda 2012 Londra olimpiyatlar?n kat?lma ?ans?n? kaybetti.

FIFA karar?nda, bayan futbolcular?n kulak ve boyunlar?n?n kapal? olmamas? gerekti?ini ileri sürüyor.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)