• Nombre de visites :
  • 654
  • 11/6/2011
  • Date :

BP: ?ran?n petrol üretimi yapt?r?mlara kar??n artt?

bp: iran?n petrol üretimi yapt?r?mlara kar??n artt?

Y?ll?k raporunu yay?nlayan British Petrolium (BP) firmas?, ?ran’?n petrol ve do?algaz üretiminin yapt?r?mlara kar??n artt???n? aç?klad?.?ran’?n yapt?r?mlara kar??n petrol ve do?algaz üretiminde art?? sa?lad???n? kaydeden BP, ?ran’?n ancak 2010 y?l?nda dünyada petrol rezervleri bak?m?ndan ikincilik konumunu Venezuela’ya devretti?ini belirtti.

BP, Amerika ve AB’nin tüm yapt?r?mlar?na kar??n ?ran 2010 y?l?nda petrol ve do?algaz üretimini artt?rmay? ba?ard???n? ve 2009 y?l?nda günlük 4.1 milyon varilden 2010 y?l?nda 4.2 milyon varile yükseltti?ini vurgulad?.

?ran, Amerika ve Avrupa Birli?i’nin tüm yapt?r?m ve bask?lar?na kar?? petrol ve do?algaz sahas?nda h?zla ilerlemeye devam ediyor.

Farsnews


 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)