• Nombre de visites :
  • 447
  • 11/6/2011
  • Date :

CNN: ?ran, daha da güçlendi!

cnn: iran, daha da güçlendi!

 Amerikan "CNN" kanal?, "ABD bugün ?ran'da güçlü ve sa?lam bir iktidarla kar?? kar??ya. ?ranl? yetkililer aras?nda g?rünen son ihtilaflar olup biten bir olayd?. Onlar?n ili?kileri bugün iyi ve bugün daha güçlü bir ?ran var" dedi."Cam News"un Amerikan "CNN" kanal?na dayanarak bildirdi?ine g?re, ABD bugün ?ran'da sa?lam ve güçlü bir iktidarla kar?? kar??ya kalm?? durumunda.

"CNN", ABD'nin ?ranl? yetkililer aras?nda en son ortaya ç?kan ihtilaflar? kullanamad???n? belirterek, "?ran ?slam Cumhuriyeti yetkililerinin g?rü? birlikleri dolays?yla ABD bugün ?ran'da daha da güçlenen bir ?ran'la kar?? kar??ya. Bu da ABD için hiç iyi de?il" dedi.

"CNN" bu haberinde ayr?ca, "Amerikan CIA te?kilat?n?n ayn? zamanda siyasi bir yorumcu olan eski personelinden birine g?re, ?ran'da hakimiyet üyeleri aras?nda güçlü bir ba? var ve ABD en son bu yetkililer aras?nda ç?kan ihtilaflar? kendi lehine kullanamad?" diye kaydetti.

"CNN" daha sonra "?ranl? yetkililer aras?nda ortaya ç?kan son anla?mazl?klar olup biten bir olayd?. Bugün onlar?n aras?nda iyi bir ili?ki var. ?ran bugün daha da güçlenmi? bir durumda" diye yazd?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)