• Nombre de visites :
  • 415
  • 11/6/2011
  • Date :

Yang?n kay?t sistemi yaz?l?m? üretildi

yang?n kay?t sistemi yaz?l?m? üretildi

Dünyada bir ilk daha ?ran’da gerçekle?erek yang?n ve olay kay?t sistemi yaz?l?m? üretildi.Horasan Rezevi eyaletinde düzenlenen 4. IT ve E-kent fuar?n?n kulisinde konu?an Me?hed ?tfaiye yetkilisi Emir Hesami, yaz?l?m?n dünyada ilk kez üretildi?ini belirtti.

Hesami, ?ran genelinde itfaiye kurumlar?nda data bankas? eksikli?inin hissedilmesinin ard?ndan yaz?l?m? üretme sürecine geçtiklerini ifade etti.

Yaz?l?m? Web ba?ta olmak üzere iki farkl? ortamda kullan?lmak üzere haz?rlad?klar?n? kaydeden Hesami, Windows ortam?nda kullan?lacak olan yaz?l?m? bir çok geli?mi? kabiliyetle donatt?klar?n? vurgulad?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)