• Nombre de visites :
  • 502
  • 7/6/2011
  • Date :

?ran D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Filistinli cihat gruplar?yla g?rü?tü

iran d??i?leri bakan yard?mc?s? filistinli cihat gruplar?yla g?rü?tü

Tahran, 07 Haziran 2011 – Ortado?u i?lerden sorumlu ?ran ?slam Cumhuriyeti D??i?leri Bakan Yard?mc?s?, baz? Filistinli cihat gruplar?yla bir araya gelerek g?rü? al??veri?i yapt?.

Mehr haber ajans?n?n bildirdi?ine g?re, ayr? ayr? yap?lan bu g?rü?mde Muhamemd R?za Rauf ?eybani, Ortado?u ve Kuzey Afrika’daki halk ayaklanmas?na y?nelik ?ran ?slam Cumhuriyeti’nin yakla??m?n? aktard? ve bu ayaklanmalar?n b?lgenin siyasi ve güvenlik denklemlerinde etkili oldu?unu aç?klad?.

?eybani, stratejik müttefiklerini kaybeden ABD ve Siyonist rejimin, halk devrimleri kar??s?nda yenilgiye u?rad???n? konu?mas?na ekledi.

?eybani, "ABD’nin u?aklar?na ve Siyonist destekleyicilerine kar?? ba?lat?lan halk ayaklanmas? Filistin milletinin me?ru direni?i için yeni ortam haz?rlam??t?r"diye dile getirdi.

Filistinli cihat gruplar? ise bu g?rü?mede, meydana gelen yeni ortam için yeni yakla??mlar? hakk?nda bilgi vererek, Siyonist siyasetlerine kar?? tek seçene?in direni? oldu?unu kaydettiler.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)