• Nombre de visites :
  • 466
  • 7/6/2011
  • Date :

?ran?n Yemen de?erlendirmsi

iran?n yemen de?erlendirmsi

Tahran, 07 Haziran 2011 – Yemen’deki en son geli?meleri de?erlendiren ?ran ?slam Cumhuriyeti D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü, Yemen halk?, me?ru siyasi ve toplumsal taleplerini gerçkle?tirmek için ciddi olarak varl???n? hissetirdi?ini s?yledi.

Ramin Mihmanperest, halk?n taleplerine bu ülkede uygun ?ekilde yan?t verilmedi?ini ve ne yaz?k ki ?iddete ba?vuruldu?unu konu?mas?na ekledi.

?ran ?slam Cumhuriyeti D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü, Yemen halk?n?n yan?s?ra ?zellikle partiler, gruplar, a?iret reisleri, büyükler, ayd?nlar ve dü?ünürlerin, birli?ini koruyarak yasal haklar? ve taleplerini elde etmek do?rultusunda ad?m atacaklar?na emin oldu?unu belirtti.

Mihmanperest, Yemen halk? kendi siyasi olgunyla yabanc? güçlerin müdahelesine izin vermeyece?ini, ?ran ?slam Cumhuriyeti ise buna inand???n? kaydetti.

Mehrnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)