• Nombre de visites :
  • 495
  • 7/6/2011
  • Date :

?ran-Singapurun ekonomik ili?kileri geli?tirilmeli

iran-singapurun ekonomik ili?kileri geli?tirilmeli

Tahran, 07 Haziran 2011 – Bir parlamento heyetinin ba?kanl???nda bu sabah Singapur’a giden ?ran ?slami ?ura Meclisi Ba?kan?, bu ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakan?yla bir araya gelerek g?rü? al??veri?i yapt?.

Mehr haber ajans? muhabirinin Singapur’dan bildirdi?ine g?re, Do?u Asya ülkelerini ziyareti kapsam?nda bugün Sal? Singapur’a giden Ali Laricani, ziyaretinin birinci gününde bu ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakan? Lim Kiang ile bir araya gelerek g?rü? al??veri?i yapt?.

Laricani, “?ran ve Singapur’un ekonomik ili?kileri geli?tirilmeli”dedi.

Geçen y?lda Sigapur’da düzenen “?ran’da Ekonomik F?rsatlar?” adl? konferans?ndan memnuniyetini dile getiren Laricani, bu konferans?n iki ülkenin tan?t?m?nda etkili oldu?unu ve bundan, iki ülkenin tüccarler?n?n ili?kilerinin gelimesine yol açt???n? aç?klad?.

?slami ?ura Meclisi Ba?kan?, iki ülkenin ili?kilerinde mevcut olan engellerin kald?r?lmas? için çaba g?sterilmesi gerekti?ini ifade etti.

Singapur Sanayi ve Ticaret Bakan? ise bu g?rü?mede “?ki ülke aras?ndaki ili?kiler derinle?tirilmeli”?eklinde vurgulad?.

Mehrnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)