• Nombre de visites :
  • 412
  • 6/6/2011
  • Date :

?ran?n Nevid uydusu uzaya g?nderilmeye haz?r!

iran?n nevid uydusu uzaya g?nderilmeye haz?r!

 ?ran Bilim ve Sanayi Univesitesi Rekt?rü "Dünyaya Hz Mehdi'nin-s- mesaj?n? yollayacak olan"Nevid" (MUJDE) uydusunun yap?m? sona erdi,uydumuz f?rlat?lmaya haz?r" dedi.?ran kendi uydusunu da yapabilecek mi?" sorular?n?n üzerinden çok geçmeden ?ran'?n bütün Müslümanlar? sevince bo?an ve uzay bilimlerini kendi tekeline ald???n? zanneden BATI HACLI ?TT?FAKI'n? ?a?k?na u?ratan müjdesi geldi!

Bilim ve Sanayi Universitesi Rekt?rü "Muhammed Said Cebilamili" muhabirimizle konu?urken, "Nevid" (Müjde) ad? verilen uydunun tasar?m ve yap?m i?inin bu üniversite taraf?ndan gerçekle?tirildi?ini belirterek "Bizim vazifemiz sadece uydunun tasar?m ve yap?m i?iydi. Halen bu uydunun uzay ?rne?i de üretildi" dedi.

"Cebeliamili" ayr?ca "Uydu halihaz?rda f?rlat?lmaya haz?r durumda, ancak f?rlatma i?i bizim g?revimiz kapsam?nda de?il. Biz uyduyu Hava-Uzay Te?lilat?na teslim ediyoruz" ?eklinde konu?tu.

Bilim ve Sanayi Universitesi Rekt?rü "Said Cebilamili" aç?klamalar?n?n devam?nda "Nevid uydusu, uzayda y?rüngeye yerle?ti?inde Hz Mehdi'nin-s- mesaj?n? yollayacak" ifadesini kulland?.

Farsnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)