• Nombre de visites :
  • 1497
  • 27/5/2011
  • Date :

Kadın ilâhi rahmettir

kadın ilâhi rahmettir

İster kadın ister erkek insanın bir tek hüviyeti ve cevheri vardır. Kemal ve insanlık belirtilerinin zuhur yolunu kat etmek ve manevi makam ve derecelere ulaşmak hususunda aralarında hiçbir farklılık yoktur. Eğer batıni bir meyil ve fıtri bir çekimle akıl, nübüvvet, imamet, merhamet sahibi öğretmenler ve şartları haiz mürebbilerin yardımıyla Hakk’ın rububiyetini kabul edecek ve Hz. Hakk’ın hidayet, tedbir ve malikiyetini hayatın bütün boyutlarında kabullenecek olursa, tağuta kölelik bataklığına, nefsin heva ve isteklerine düşmekten ve şeytani ekol ve kültürlere yakalanmaktan güvende olur. Gerçek malike oranla kul olmanın bereketiyle yüce, melekuti ve arşi makamlara yükselir.

Kadın ve erkek zahiri ve batıni yaratılışında rahmaniyet, rahimiyet ve Hz. Hakk’ın rububiyetinin tecellisidir. Bu ilâhi kitabın apaçık ayetlerinden de istifade edildiği hiçbir inkâr, itiraz, şek ve şüphe kabul etmeyen bir gerçektir. Kadın da insandır; kadın da kabiliyetlere ve manevi güçlere sahiptir. Kadın vahiy dilinde erkekle eşit bir cevhere ve kimliğe sahiptir.

Kadın ilâhi rahmettir. Kadın Hakk’ın rububiyetinin tecellisidir. Kadını aşağılamak, kadına saldırmak ve haklarını çiğnemek onun haklı programlarını korumaktan yüz çevirmek, insanlık dairesinde onu zayıf saymak, yersiz yere onu boşamak, kadınla çocuğunun arasını ayırmak ve benzeri birçok kötülükler beşer üzerinde malikiyet iddiasında bulunanların, tarihteki Firavunların, sultacı kültürlerin, zalimlerin, zorbaların ve diktatörlerin uğursuz eserleridir.

İtalya’da insanlar erkek kız çocuğuna sahip olunca çok sevinmekteydi. Çünkü eşyasına yeni bir şey eklenmişti. On üç veya on dört yaşına geldikten sonra da onu pazara götürüyor, satıyor ve aldığı parayla da günlük ihtiyaçlarını gideriyordu.

Bazen İtalya’da kadınlara kızdıkları zaman da onu içinde kaynar zeytinyağının bulunduğu bir kazana atıyor ve yok ediyorlardı.

Kadın onlara göre bir hizmetçi, köle, cariye, şehvet aracı olarak kullanılıyordu. Henüz de beşeri kültürlerde kadın birçok haklarından mahrum bulunmaktadır.

Ama hak dininde ve vahiy mantığında kadın yüce bir varlıktır. Manevi birçok hayırların kaynağıdır, kabiliyet ve ilâhi güçlerle donanmış bir kâinattır.

Kadın eğer değerini tanıyacak, insani konumunu koruyacak ve gelişimi ve terbiyesi hususunda İslâm’ın yüce öğretilerinden gücü oranında istifade edecek olursa, tertemiz bir Meryem, yüce bir Hatice, layık bir Zeynep ve Hz. Hakk’ın dergâhında layık bir makam sahibi olacaktır. Aksi takdirde nankörlük yolunu kat eden, Hakk’ın nimetlerini inkâr eden ve Hakk’ın hidayetinden yüz çevirdiği için de dünya ve ahirette rüsva olan Hakk’ın ebedi lanetine maruz kalan erkeklerin konumuna düşecektir.


Kadının Erkeğin Yaşantısındaki Etkisi

İslamda Kadının Çalışması

Bir Kadının Azameti

İslamda Kadının Şahsiyeti ve Hicab 9

Kadınların Toplum Hayatında Çektiği Sıkıntılar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)