• Nombre de visites :
  • 1511
  • 27/5/2011
  • Date :

Evlilik işini kolaylaştırınız!

evlilik işini kolaylaştırınız!

Kız ve erkeğin evliliğe olan ihtiyacı doğal ve zati bir ihtiyaçtır. Şehvet içgüdüsünün saldırısı karşısında uzun bir süre direnmek, kız ve erkek için oldukça zor bir iş olarak gözükmektedir.

Bazen uzun bir zaman sürdürülen bu direniş bozulmaya, bozmaya ve evliliğe olan ihtiyacın ortadan kalkmasına sebep olmaktadır.

Bazen de içgüdülerin isyanı, bireylerin fesat ve günah çukuruna yuvarlanmasına sebep olmaktadır.

Bazen kız ve erkeklerin evliliğine engel olmak birçok sorunlar çıkarmakta, onları çeşitli hastalıklara duçar kılmaktadır.

Bazen evlenmek istediği halde bu yolda çıkarılan engeller, meşru olmayan aşklara sebep olmakta, gençlerin iffet ve temizliğini bozmakta, bir ülkenin sermayesi olan gençleri intihara kadar sürüklemektedir.

Bazı anne ve babalar, evlilik çağındaki çocuklarını kendilerine evlilik tekliflerinde bulunduklarında onları çocuk olarak kabul etmektedirler ve onların aile kurma hakkındaki tekliflerini hayâsızlık ve utanmazlık olarak saymaktadırlar. Bu konuda çocuklarına saldırarak onları kınamakta ve aşağılamaktadırlar.

Onlara kendilerini eziklik içinde hissedecekleri bir şekilde davranmaktadırlar. Eğer onlar güçlü bir imana sahip olmazlarsa kendilerini sapık bir yolda hareket etme zorunda hissederler.

Bazı anne ve babalar da, gelin veya damadın ailelerine yapamayacakları çok zor ve mümkün olmayan bir takım önerilerde bulunmaktadırlar. Bu önerilerinde öylesine diretmektedirler ki, böylece kız ve erkeğin evlilik çağı geçmekte ve insanlık bağının gülleri yaprak yaprak dökülmektedir.

Bazen bir erkek bir kızı istemeye gitmektedir ama gelin ailesinin kötü ahlâkıyla karşılaşmakta ve o kızla evlenmekten pişman olmaktadır. Bu durumda da kız da evinde kalmakta, ruhi açıdan zarar görmekte ve evlilik çağı geçmektedir. Böyle bir durum bazen de erkeğin evinde ortaya çıkmaktadır.

Bazen kız ve erkekler karar alma durumunda olmadıklarından ata erkil veya ana erkil atmosfer dâhilinde evliliğe razı olmamakta ve bu yolla da birçok zararlar görmektedirler. Bazen de bizzat kız veya erkek karşı tarafa ağır tekliflerde bulunarak evlilik işinin gerçekleşmesine engel olmaktadırlar.

Değerli İslâm dini bu sıkı tutumları ve inatlaşmaları, insaf ve mürüvvete aykırı, insanlık ahlâkından uzak, ilâhi ve şer’i olmayan bir iş olarak kabul etmektedir.

İslâm, böylesine sıkı tutan kimselere bu işlerin dünya ve ahirette insanın bizzat kendi yakasından tutacağı hususunda uyarılarda bulunmaktadır.

İslâm, rahmet sahibi Allah’ın işlerde kolaylaştırıcı olan kimselere sıkı davranmadığını ve zorlaştıran kimselere de sıkı davranacağını belirtmiştir.

Bu konuda sıkı tutmak, kız ve erkeklerin insani ve doğal arzuları, emelleri, şehvetleri ve içgüdüleri ile savaşmaktır. Hak Teâlâ da şüphesiz sıkı davrananlara sıkı davranacak, onları lütuf ve muhabbetinden mahrum kılacaktır.

Hamad b. Osman şöyle diyor: “Bir şahıs İmam Sadık’ın (a.s) huzurunda birisinden şikâyette bulundu. Çok geçmeksizin şikâyet edilen şahıs oraya gelince İmam Sadık (a.s) ona: “Neden falan şahıs senden şikâyet ediyor? ” diye sordu. O şahıs şöyle dedi: Bana borçludur ve ben de son kurşuna kadar bütün paramı almak hususunda diremekteyim.” İmam (a.s) sinirlendiğinden oturma şeklini değiştirdi ve şöyle buyurdu: “Son kuruşuna kadar alacağını ondan almakla kötü olacağını sanmıyor musun? Hak Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerim'deki şu sözünü okumadın mı? : “Kötü hesaptan korkarlar”[ R’ad, 21] Sen kötü hesabın Allah tarafından kula zulmedilmek anlamında olduğunu mu sanıyorsun? Hayır! Allah’a yemin olsun ki: “Onlar son zerresine kadar amelden hesaba çekileceklerinden korkarlar.” O halde bil ki, kim hesap işinde bu kadar sıkı davranırsa, şüphesiz kötü iş yapmıştır.”

Anneler ve babalar! Erkekler ve kızlar! Bu evlilik işinde sıkı davranmaktan korkunuz. Bu insani olmayan işten sakınınız. Evlilik işini kolaylaştırınız, şartlarını kolay tutmaya bakınız. Kolay şartlarla bir kızı veya erkeği evlendirmek, fesat yatağının ve günah sofrasının açılmasının önünü alır.


Evlilikte Edep

Evlilikte Yaş Farkı -4

Evlilikte Sevgi

Evlilik Büyük Bir İbadettir

Evlilik Şifadır

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)